Lauwersmeerdijk verstevigd met ruim 250.000 blokken. Waddentribune open voor wandelaars

De Lauwersmeerdijk. Foto: Marcel van Kammen

Wetterskip Fryslân heeft de Lauwersmeerdijk dit jaar over een lengte van 2,4 kilometer verstevigd met ruim 250.000 Verkalit-blokken.

Dit zijn dijkbeschermingsblokken die door een ‘interlocksysteem’ met elkaar in verbinding staan. Ook zijn de bermen langs de onderhoudsweg aan de binnenkant van de dijk aangepakt.

Veilig wonen achter de dijk

Het waterschap versterkt de Lauwersmeerdijk, zodat inwoners ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. De dijk krijgt nieuwe bekleding en de vorm van de dijk wordt aangepast, zodat deze beter bestand is tegen hoge golfslag.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vorig jaar werd de buitenkant van de dijk al over een lengte van 900 meter versterkt.

In 2021 levert het waterschap het laatste gedeelte van de Lauwersmeerdijk op.

Waddentribune open voor wandelaars

De nieuwe Waddentribune in de Lauwersmeerdijk is ook klaar. Wandelaars kunnen op deze zitplek genieten van het uitzicht over de Waddenzee. Fietsers kunnen dat vanaf april 2021, omdat ze tijdens de wintermaanden niet op de dijk mogen.

Oplevering in 2021

Deze winter werkt Wetterskip Fryslân nog aan het herstellen van de binnenweg op de Lauwersmeerdijk en blijven rijplaten op de dijk liggen. Vanaf het voorjaar van 2021 versterkt het waterschap de laatste 1,1 kilometer tot aan de Cleveringsluizen.

In 2021 levert het waterschap het laatste gedeelte van de Lauwersmeerdijk op.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
Waddengebied
menu