Ongevraagd advies Adviesraad Het Hogeland voor B en W: laat bezuinigingen niet ten koste gaan van zwakkeren in de samenleving

Foto: Pixabay

De Adviesraad Het Hogeland (AHH) maakt zich zorgen over de door B en W van Het Hogeland voorgestelde bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn. In een ongevraagd advies aan het college stelt de raad dat deze bezuinigingen ten koste gaan van de ‘zwakkeren in onze samenleving’.

De gemeente Het Hogeland stevent af op een tekort van 6 miljoen euro, terwijl de reserves nagenoeg zijn uitgeput. Bezuinigingen zijn daardoor onvermijdelijk. ‘Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat is een duidelijke zaak’, stelt de AHH in het ongevraagd advies.

Maar: ‘Inwoners van onze gemeente die aangewezen zijn op de voorzieningen uit Wmo, jeugdzorg of participatieregelingen mogen niet de dupe worden van gemeentelijke tekorten.’

Kwaliteit van de zorg staat al onder grote druk

‘De kwaliteit van de zorg op deze terreinen staat al onder grote druk. De niet gewenste effecten in deze zijn dat er door bezuinigingen nieuwe en wellicht grotere problemen ontstaan. Uiteraard kan op deze terreinen gezocht worden naar verbetering en controleerbare inzet van hulpverlening.’

De adviesraad stelt voor om de bezuinigingen elders te zoeken. Hij wijst op de mogelijkheid om grote projecten uit te stellen of bij te stellen en de interne organisatiestructuur kritisch door te nemen .

De AHH vraagt B en W om vanaf het begin van de besluitvorming over de bezuinigingen mee te kunnen denken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu