Partij voor de Dieren wil opheldering over kippenstallen Usquert

Partij voor de Dieren wil opheldering over kippenstallen Usquert. Foto: Pixabay.

De Partij voor de Dieren in Groningen wil opheldering van Gedeputeerde Staten, over een vleeskuikenbedrijf in Usquert dat onlangs een nieuwe vergunning kreeg voor het houden van 32.000 slachtkuikens.
Lees meer over
Het Hogeland

,,De stallen bevinden zich binnen een beschermd dorpsgezicht en in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als gebied waarbinnen geen uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderij is toegestaan,” zegt Partij voor de Dieren statenlid Ankie Voerman.

Maatschap Rijzebol