Partij voor de Dieren wil opheldering over kippenstallen Usquert

Partij voor de Dieren wil opheldering over kippenstallen Usquert. Foto: Pixabay.

De Partij voor de Dieren in Groningen wil opheldering van Gedeputeerde Staten, over een vleeskuikenbedrijf in Usquert dat onlangs een nieuwe vergunning kreeg voor het houden van 32.000 slachtkuikens.
Lees meer over
Het Hogeland

,,De stallen bevinden zich binnen een beschermd dorpsgezicht en in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als gebied waarbinnen geen uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderij is toegestaan,” zegt Partij voor de Dieren statenlid Ankie Voerman.

Maatschap Rijzebol

,,Eerder werd de indruk gewekt dat het bedrijf zou stoppen”, stelt de Partij voor de Dieren. Ook zouden onduidelijkheden bestaan over in het verleden gemaakte afspraken tussen de provincie en maatschap Rijzebol: de maatschap waar het vleeskuikenbedrijf onder valt en waar gedeputeerde IJzebrand Rijzebol deel van uitmaakt.

Diezelfde maatschap heeft ook aan de Kornhornsterweg in Spijk een kippenbedrijf. In 2015 stond de provincie volgens de PvdD toe dat een uitbreiding, met overschrijding van het toegestane staloppervlakte van een kippenbedrijf, daar mogelijk was. Voorwaarde was dat de staloppervlakte van het bedrijf in Usquert zou worden verkleind en dat de bouwvergunning voor een tweede stal zou worden ingeleverd.

Volgens de PvdD zei maatschap Rijzebol indertijd dat het bedrijf in Usquert mogelijk beëindigd zou worden. Maatschap Rijzebol stelt dat daar nooit sprake van is geweest.

Voerman vindt het onduidelijk welke afspraken in het verleden zijn gemaakt, of deze bindend waren en of ze met de nieuwe vergunningverlening correct worden nagekomen.

Belangenverstrengeling

De fractie wil van het College weten wat zij vindt van de handelswijze van maatschap Rijzebol, omdat gedeputeerde IJzebrand Rijzebol hier deel van uitmaakt. De PvdD stemde eerder tegen de benoeming van Rijzebol, omdat ze vond dat belangenverstrengeling niet kon worden uitgesloten.

Nieuws

Meest gelezen

menu