Perceel aan Bredeweg decor voor tijdelijke woningen in Kantens

Foto: Pixabay

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben een perceel aan de Bredeweg in Kantens, ten westen van het bosgebied, aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen. Op dit bouwland worden twintig woningen gebouwd.

In Kantens worden, gedurende enkele jaren, meerdere woningen versterkt of vernieuwd vanwege aardbevingsschade.

De gemeente vroeg dorpsbewoners mee te denken over een locatie voor tijdelijke huisvesting voor mensen die hun woning moeten verlaten tijdens de versterking of herbouw van die woningen.

Dit leverde 17 suggesties op, waarbij het perceel aan de Bredeweg het best aan de criteria bleek te voldoen. Zo is deze locatie groot genoeg, goed bereikbaar, dichtbij het dorp en ligt ze binnen de gemeentegrenzen.

Overeenstemming over huur bouwland

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft met de pachter en de eigenaar van het bouwland overeenstemming bereikt over huur voor enkele jaren.

NCG bereidt momenteel de vergunningaanvragen voor de tijdelijke woningen voor. Zodra de gemeente deze goedkeurt, gaat de bezwaarprocedure in. Daarna bereidt NCG de bouw van de woningen verder voor.

Het bouwrijp maken van de locatie begint naar verwachting in augustus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu