Provincie Groningen verblijdt Het Hogeland met 200.000 euro voor uitvoering detailhandelsvisie

Foto: Pixabay

De gemeente Het Hogeland krijgt 200.000 euro van de provincie Groningen voor de uitvoering van haar detailhandelsvisie.
Lees meer over
Het Hogeland

In de detailhandelsvisie van Het Hogeland staan voorstellen voor meer compacte en aantrekkelijke winkelkernen. Met als uitgangspunt dat het winkelaanbod in belangrijke mate de leefbaarheid en het voorzieningenniveau bepaalt.