Provincie Groningen verblijdt Het Hogeland met 200.000 euro voor uitvoering detailhandelsvisie

Foto: Pixabay

De gemeente Het Hogeland krijgt 200.000 euro van de provincie Groningen voor de uitvoering van haar detailhandelsvisie.

In de detailhandelsvisie van Het Hogeland staan voorstellen voor meer compacte en aantrekkelijke winkelkernen. Met als uitgangspunt dat het winkelaanbod in belangrijke mate de leefbaarheid en het voorzieningenniveau bepaalt.

De gemeente heeft de visie in samenwerking met Ondernemersplatform Het Hogeland opgesteld.

‘Detailhandel van groot belang voor leefbaarheid’

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen , waarmee de provincie gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling van winkelgebieden.

‘Voor de leefbaarheid in de provincie is de detailhandel van groot belang. Zowel fysieke als beleidsmatige ingrepen zijn nodig voor het behoud van gezonde winkelcentra en om verdergaande leegstand te voorkomen’, stelt gedeputeerde Tjeerd van Dekken in een persbericht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu