PvdA Het Hogeland: ‘Maak van het Hogeland een chemievrije gemeente: ga niet terug naar chemische onkruidbestrijding’

Foto: Pixabay.

Na een verbod van vier jaar mag chemische onkruidbestrijding weer professioneel worden gebruikt buiten de landbouw. De PvdA van gemeente Het Hogeland wil weten wat dit betekent voor Het Hogeland.

De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Met de opheffing van het verbod is ‘de weg weer geopend naar de inzet van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in de openbare ruimte, met alle risico’s voor mens, dier en milieu van dien’, zo schreven De Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG eerder in een brandbrief .

Ongewenst

Door de opheffing van het verbod op chemische onkruidbestrijding kunnen gemeenten hier weer op overgaan. De PvdA vindt dit ongewenst en vraagt of het college van Het Hogeland het hiermee eens is.

Kaart met chemievrije gemeenten

De Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland heeft op haar website een kaart staan waarop gemeenten kunnen aangeven dat ze een chemievrije gemeente willen zijn. De PvdA vraagt het college of ze voornemens is gemeente Het Hogeland ook tot chemievrije gemeente te maken en zich op de kaart te plaatsen.

Tot nu hebben 27 van de 352 Nederlandse gemeenten aangegeven een chemievrije gemeente te willen zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu