SP Het Hogeland: 'Opstappen wethouder Blok juiste keuze'

Harmannus Blok.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland vindt dat wethouder Harmannus Blok de juiste keuze heeft gemaakt door op te stappen.

Harmannus Blok diende woensdagmiddag zijn ontslag in als wethouder van Het Hogeland. In zijn brief aan de gemeenteraad gaf hij aan op dit moment onvoldoende vertrouwen te ervaren om zijn ambt nog verder te kunnen uitoefenen. Aanleiding is zijn betrokkenheid bij de bouw van het scholenproject De Tirrel in Winsum dat bijna tien miljoen duurder uitviel dan begroot.

‘Politieke doodzonde’

Blok gaf in zijn brief aan dat in dat proces ‘op een aantal momenten’ voorbij is gegaan aan de rol van de raad. ‘De vraag waar we nu voor staan had in een eerder stadium (deels) ter sprake gekomen moeten worden.’

‘Steeds achteraf informeren of het achterhouden van gegevens en cijfers is een politieke doodzonde. Het is daarom een verstandig besluit dat wethouder Blok de eer aan zichzelf houdt’, stelt SP-fractievoorzitter Joop Bergman in een persbericht.

Alternatief plan voor De Tirrel

Zij partij is van mening dat er een alternatief plan voor De Tirrel moet komen. Daarbij moet ook de vraag worden gesteld wie de rekening gaat betalen. ‘De gemeente heeft al te weinig geld. Deze strop mag niet ten koste gaan van sociale voorzieningen of inkomensondersteuning en armoedebestrijding’, vindt Bergman.

‘Desnoods moet de gemeente een gebouw huren of leasen met recht op koop, om een deel van dit in principe mooie project door te laten gaan.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu