Structurele gemeentelijke subsidie voor Stichting Colourful Het Hogeland

Voorzitter Rinze Kramer en projectcoördinator (en oprichter) Jenny van der Werf van Stichting Colourful Het Hogeland. Foto: Archief/ Eigen foto

Burgemeester en wethouders van het Hogeland hebben besloten Stichting Colourful Het Hogeland structureel te subsidiëren.
Lees meer over
Het Hogeland

De stichting krijgt voortaan jaarlijks 18.000 euro om haar doel te verwezenlijken: mensen met een migratieachtergrond zich welkom en thuis laten voelen in Het Hogeland.

Nieuws

menu