Terra Winsum start als eerste groene school met De Bibliotheek op school-vmbo

Afdelingsdirecteur Jeroen de Munck van Terra Winsum en regiomanager Ilona Ebels van Biblionet Groningen ondertekenden maandag de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Eigen foto

Terra Winsum start als eerste groene school met het programma ‘De Bibliotheek op school-vmbo’.

Binnen het programma De Bibliotheek op school-vmbo werken Terra Winsum en Biblionet Groningen samen aan het verbeteren van taalvaardigheid, het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie, én het vergroten van de informatievaardigheden van de leerlingen. Deze zaken worden gezien als belangrijke voorwaarden voor succesvolle deelname aan het onderwijs.

De taalontwikkeling wordt onder meer gestimuleerd door een taal- en mediabeleidsplan op te stellen waarmee structurele aandacht voor lezen, leesplezier en mediawijsheid op school gewaarborgd is.

De Bibliotheek op school komt voor uit het actieprogramma Tel mee met Taal , recent verlengd tot 2024. In de provincie Groningen werken al meer dan 140 onderwijslocaties in primair en voortgezet onderwijs met het programma De Bibliotheek op school .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu