Trotseerloodjes uit 1776 (met initialen) ontdekt bij opknapbeurt kerktoren Ulrum

De toren van de kerk van Ulrum staat in de steigers. Foto: SOGK

Bij de opknapbeurt van de toren van de kerk van Ulrum zijn trotseerloodjes uit 1776 ontdekt. Deze lapjes lood werden gebruikt om de spijkers af te dekken waarmee het lood vastgezet was. Hiermee werd voorkomen dat het water via de spijkers naar binnen lekte.

De trotseerloodjes zijn helemaal in de spits van de toren ontdekt. Deze spits werd in de 18de eeuw op de 13de-eeuwse kerk gezet.

Volgens gebruik heeft de loodgieter zijn initialen op de trotseerloodjes gezet; als een soort van visitekaartje. De tekens op de trotseerloodjes uit 1776 zijn volgens kerkeigenaar Stichting Oude Groninger Kerken waarschijnlijk van loodgieter/ leidekker Jan Diemers uit Groningen.

Toren in de steigers

De toren van de kerk van Ulrum staat voor groot onderhoud in de steigers. Met name het voegwerk verkeerde in slechte staat.

Verder wordt de leibedekking van de spits gerepareerd en worden wijzerplaten opnieuw geschilderd. In de toren worden enkele houten vloeren hersteld en wordt het mechanische uurwerk onder handen genomen.

Museum Ulrum 1834

Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind oktober afgerond. Maar de komende jaren volgen meer werkzaamheden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan verdere plannen voor de herbestemming van het ‘reservekerkje’ Irene dat naast de oude kerk staat. Hier moet over een aantal jaren het nieuwe museum Ulrum 1834 gerealiseerd worden.

De kerk van Ulrum is normaal dagelijks geopend voor belangstellenden, maar is tijdens de onderhoudswerkzaamheden gesloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu