Uitkomst experiment bij Waddendijk: getijdenzand spoelt niet snel weg. Versterking dijk kan daardoor goedkoper uitpakken

De Waddenzeedijk bij Hallum. Foto: LC

Het getijdenzand onder de Waddenzeedijk blijkt veel beter bestand te zijn tegen erosie dan rivierzand. Goede kans dat daardoor de versterking van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer goedkoper uitpakt.
Lees meer over
Het Hogeland
Wadden

Dat zijn de eerste uitkomsten van een praktijkonderzoek dat vorige maand nabij de Waddendijk bij Hallum is gedaan door Wetterskip Fryslân, Deltares en Fugro. Dit was gericht op het fenomeen ‘piping’, het ontstaan van een waterstroom onder een dijk door als gevolg van een verschil in waterhoogte en –druk aan weerskanten van die dijk. Wanneer er zand wordt meegevoerd, kan dit de dijk ondermijnen.

Nieuws

menu