Voorzetting oude regelingen financieel niet haalbaar: nieuwe algemene subsidieregeling voor Het Hogeland

Foto: Pixabay

Burgemeester en wethouders van fusiegemeente Het Hogeland hebben een nieuwe algemene subsidieregeling vastgesteld. Dat betekent dat in Het Hogeland vanaf 1 januari 2021 overal dezelfde subsidieregels gaan gelden.

Een voortzetting van oude regelingen uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is financieel niet haalbaar. Daarom zijn de regels aangescherpt. Zo worden alleen nog subsidies verstrekt voor activiteiten die de leefbaarheid in dorpen of wijken ten goede komen.

De activiteiten moeten bovendien bijdragen aan het bereiken van gemeentelijke doelen. Een derde voorwaarde is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de activiteit.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk

Verder is een aantal algemene bepalingen van toepassing. Zo wordt alleen subsidie verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Wanneer de aanvrager zelf over voldoende eigen vermogen beschikt voor de uitvoering van de activiteiten, wordt geen subsidie toegekend.

Organisaties en verenigingen die voor 2021 de jaarlijkse subsidie hebben aangevraagd, hebben een brief over de nieuwe regeling ontvangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu