Waterschap trekt de knip voor kerkhof Menkeweer bij Onderdendam

Het wapen van het voormalige waterschap Hunsingo bij het Reitdiep. Foto: Archief Jan Zeeman

Waterschap Noorderzijlvest wil het kerkhof met het graf van Adriaan Jan van Rooijen, de eerste voorzitter van voormalig waterschap Hunsingo, laten opknappen.

Het graf van wijlen Van Rooijen, die ook lid van de Eerste Kamer was, ligt op de oude begraafplaats Menkeweer nabij Onderdendam, op een wierde. Van 1960 tot 1995 viel de begraafplaats onder het beheer van Hunsingo. Sinds 1995 is de grond van Noorderzijlvest.

Het monumentale kerkhof is in slechte staat. Teksten op grafstenen zijn onleesbaar geworden door weer en wind en sommige stenen staan scheef door verzakkingen en boomwortels. Ook is er schade door aardbevingen. De houtwal rond de begraafplaats heeft eveneens dringend onderhoud nodig. Volgens het waterschap leidt langer uitstel van onderhoud tot hogere herstelkosten.

Gerestaureerd

Voor de monumenten in de Linthorst Homanpolder geldt hetzelfde. Het gaat om twee gedenkstenen die zijn geplaatst in 1948 en 1979. Ze staan bij de dijk en moeten gerestaureerd worden.

Voor beide klussen trekt Noorderzijlvest een ton uit. Het waterschap hoopt overigens de kosten voor de begraafplaats gedeeltelijk te kunnen wegstrepen tegen een subsidie als onderdeel van het programma om de komst van de nieuwe 380 KV-stroomsnelweg te compenseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu