Waterschap wil 95% minder CO2-uitstoot bij de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

De openingshandeling met een elektrisch aangedreven kraan tijdens de bijeenkomst bij het waterschapshuis van Noorderzijlvest, waar het waterschap samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) en gecontracteerde onderaannemers de ondertekening van de benodigde financiering vieren. Eigen foto

Waterschap Noorderzijlvest start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking LauwersmeerVierhuizergat. Met de inzet van elektrische machines wil het waterschap de uitstoot van CO2 met 95% beperken.
Lees meer over
Het Hogeland

Voor het plan wil het waterschap € 8.2 miljoen investeren. Samen met GMB en Heijmans als aannemerscombinatie Waddenkwartier zijn regionale bedrijven gevraagd ook te investeren in schonere machines met minder uitstoot.

Nieuws

menu