Wegen in dorpen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum op de schop om verkeersveiligheid te verbeteren

Foto: Pixabay

De wegen in de bebouwde kom van de dorpen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum worden volgend jaar verkeersveiliger gemaakt. De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland achten dit nodig omdat het landbouwverkeer in de dorpen de laatste jaren toegenomen is. Een gevolg van het besluit landbouwvoertuigen te weren van het traject Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum van de N361.
Lees meer over
Het Hogeland

In 2015 is uit onderzoek gebleken dat landbouwers weinig gebruik maakten van de N361 tussen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. Dit sporadische gebruik leidde ertoe dat overige weggebruikers er geen landbouwverkeer verwachtten.

Uit veiligheidsoverwegingen is vervolgens besloten geen landbouwverkeer meer toe te staan op de N361, maar de landbouwvoertuigen door de dorpen te laten rijden.

Verkeersveiligheid in de dorpen verbeteren

Sindsdien rijdt meer landbouwverkeer door de dorpen. Dit vormt aanleiding voor de ambitie van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren.

Bewoners, belangenorganisaties, bedrijven, gemeente, politie en provincie hebben de afgelopen jaren in werkgroepen plannen uitgewerkt om de doorgaande routes te verbeteren. Deze plannen voorzien in een zodanige aanpassing van de wegen door de dorpen dat ze straks voor alle weggebruikers veilig zijn.

Provincie en gemeente financieren werkzaamheden

Provincie en gemeente financieren de werkzaamheden in Wehe-denHoorn, Leens en Ulrum. De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2021.

Het traject Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum is onderdeel van het project N361 Veilig .

Nieuws

Meest gelezen

menu