Herinrichting ‘t Zandt in klein comité afgesloten. Maar voor iedere inwoner ligt een attentie klaar

Wethouder Pier Prins van Loppersum (links) voorzitter Heiko Switter van Dorpsbelangen ‘t Zandt vullen een plantenbak. Foto: Jan Pitt

Met het vullen van enkele plantenbakken in de Hoofdstraat hebben wethouder Pier Prins van Loppersum en voorzitter Heiko Switter van Dorpsbelangen ‘t Zandt woensdag officieel de herinrichting van ‘t Zandt afgesloten. Dit gebeurde, vanwege de coronamaatregelen, in klein comité. Voor alle inwoners ligt echter een attentie klaar in het dorpshuis.

De werkzaamheden zijn in drie fasen uitgevoerd. In 2017 werd begonnen met de herinrichting van de Molenweg en het centrumdeel van de Hoofdstraat. Daarna volgden werkzaamheden aan de Hoofdstraat richting Zijldijk, inclusief de Vinkenstraat. Tot slot werd de Hoofdstraat richting de begraafplaats aangepakt.

De herinrichting van de openbare ruimte, onderdeel van het leefbaarheidsprogramma ‘t Zandt op de kaart , werd begin dit jaar afgerond. Met het plaatsen van nieuwe plantenbakken, gemaakt en gevuld door sociaal dorps-/ gemeentebedrijf Landgoed DeCamping , werden deze week de puntjes op de i gezet.

De cliënten van Landgoed DeCamping - mensen met een beperking die (nog) niet goed functioneren op de arbeidsmarkt/ in de maatschappij - blijven in de toekomst verantwoordelijk voor het onderhoud van de planten.

Attentie voor inwoners

De herinrichting werd vanwege de coronamaatregelen in klein comité - leden van de klankbordgroep, Dorpsbelangen ‘t Zandt en overige betrokkenen - afgesloten. ‘Het plan was om de afronding van de werkzaamheden afgelopen voorjaar samen met inwoners te vieren op het Torenplein, Vanwege de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan’, licht wethouder Pier Prins toe in een persbericht.

‘Om de afronding van de herinrichting toch samen te vieren en als dank voor ieders begrip en geduld tijdens de werkzaamheden ligt er voor alle inwoners van ‘t Zandt een attentie klaar in het dorpshuis.’

De attentie ligt vanaf woensdag 7 oktober klaar in het dorpshuis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Loppersum
Coronavirus
menu