Aanleg warmtenet in Gorecht-Noord in Hoogezand technisch én financieel haalbaar

Een warmtepomp. Foto: Pixabay

De gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen, kartonfabriek Eska en de woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en De Reensche Compagnie hebben afspraken gemaakt over de aanleg van een warmtenet in Gorecht-Noord. Deze afspraken zijn vastgelegd in intentieverklaring, die door alle partijen is ondertekend.
Lees meer over
Midden-Groningen

Waar eerdere plannen - waarbij onderzocht werd of restwarmte van kartonfabriek Eska ingezet kan worden als warmtebron voor een warmtenet - vastliepen op de hoge kosten, maakt een subsidie van 6 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) de realisering van een warmtenet niet alleen technisch, maar ook financieel haalbaar.

‘Nu de intentieverklaring door alle partijen is ondertekend, kunnen we er echt mee aan de slag’, reageert wethouder Peter Verschuren in een persbericht. ‘Belangrijk is nu dat we de huurders en huiseigenaren heel goed bij de plannen betrekken. Hun mening is doorslaggevend voor het welslagen ervan. Daarom roep ik ze op actief mee te denken.’

Instemming huurders

Een groot deel van de wijk bestaat uit huurwoningen. Omdat woningcorporaties hun woningen alleen mogen verduurzamen als 70 procent van de huurders daarmee instemt, worden de plannen voor het warmtenet de komende maanden besproken met bewoners en vervolgens verder uitgewerkt.

Particuliere huiseigenaren in de wijk krijgen de kans mee te liften op de subsidieregeling.

Andere buurten toevoegen aan warmtenet

Met het project Gasvrij Gorecht - streven is een aardgasvrij Gorecht-Noord in 2024 - is een aardgasvrij Midden-Groningen een stapje dichterbij gekomen. Bij het ontwerp van het warmtenet wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om, na afronding van Gorecht-Noord, andere buurten aan het warmtenet toe te voegen.

Daarnaast worden Sportcentrum De Kalkwijck, het Kielzog en het nieuwe gemeentehuis op het warmtenet aangesloten.

Nieuws

menu