Actieve Inwoners van Steendam bewegen in goede en in slechte tijden

Festiviteiten rond de Schildweek zijn een jaarlijks hoogtepunt in Steendam. foto archief corné sparidaens

Steendam, dorp aan het Schildmeer in Midden-Groningen, beweegt. In negatieve zin door de aardbevingen, maar op een positieve manier door de actieve gemeenschap.
Lees meer over
Midden-Groningen

Actieve mensen met veel mooie ideeën voor de verdere verbetering van de leefbaarheid van het dorp en wijde omgeving. Dat wenkend toekomstperspectief is neergelegd in de omvangrijke Dorpsvisie Steendam 2020-2030.

Door bewonershanden geschreven

Deze visie is tot stand gekomen met uitgebreide inspraakrondes van en voor bewoners, afgesloten met een dorpsbijeenkomst in Podiumcafé Peter & Leni op 30 oktober.

De definitieve versie van de door bewonershanden geschreven Dorpsvisie Steendam wordt dinsdag 19 november feestelijk overhandigd aan wethouder Anja Woortman. Zij mag zich zowel dorpswethouder Steendam, alsook portefeuillehouder van het aardbevings- en versterkingsdossier noemen. Problemen waar ook Steendam mee kampt en waar de visie op inspeelt.

Een serieuze en gedragen handreiking naar de toekomst

De aanbieding van de Dorpsvisie staat ook symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners en doet daar een voorzet voor. Een nieuwe vorm van samenwerking die als voornemen staat beschreven in ‘Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen’, de notitie waar Midden-Groningen mee van start is gegaan.

Met de Dorpsvisie doet Steendam een serieuze en met bewonersdraagvlak onderbouwde handreiking om de ‘Kompastheorie’ te vertalen in de praktijk. Steendam doet graag mee! Voor belangstellenden: de Dorpsvisie is na 19 november in te zien en te downloaden via www.steendam.info.

Nieuws

Meest gelezen

menu