Bewoners Sappemeer-Noord vertrouwen het niet: ze willen niet nóg een zonnepark in hun achtertuin en dat komt er ook niet, zegt gemeente Midden-Groningen. Maar er worden wel kabels en leidingen aangelegd

Komt er toch een tweede zonnepark in Sappemeer-Noord? Dat vragen omwonenden en het Platform Sappemeer Noord-Oost zich af na de aanleg van een mantelbuis aan de Siepweg.

Foto: Pixabay.

Foto: Pixabay.

Gemeente Midden-Groningen liet eerder weten dat er geen tweede zonnepark komt in Sappemeer-Noord, als omwonenden tegen zijn, schrijven bewoners en Platform Sappemeer Noord-Oost.

Onrust en wantrouwen

‘Maar projectontwikkelaar Solarfields heeft onlangs een pro-forma aanvraag voor een tweede groot zonnepark ingediend bij de gemeente. In combinatie met de in het voorjaar aangelegde miljoenen kostende mantelbuis voor de aanleg van een nieuw zonnepark leidt dit tot veel onrust en wantrouwen bij de bewoners van Sappemeer-Noord. Het grootste en eerste zonnepark van Nederland ligt sinds 2019 immers al in hun achtertuin.’

‘Alsof we opnieuw waren getroffen door een aardbeving’

Begin 2020 werd een aantal bewoners door twee projectontwikkelaars middels een brief geïnformeerd ‘dat zij mee mochten denken over de aankleding van het aan te leggen zonnepark in hun voor- en achtertuin. Het leek alsof we opnieuw waren getroffen door een aardbeving’.

Omwonenden en Platform Sappemeer Noord-Oost gaven bij de projectontwikkelaars aan dat er geen draagvlak is voor nog een zonnepark. Naast participatie, is dat een van de vereisten die in het Beleidsplan Zonneparken van de gemeente Midden-Groningen is opgenomen. In september werden namens de bewoners van 260 huizen in Sappemeer-Noord handtekeningen aangeboden aan wethouder Jaap Borg .

Onrechtmatig aangewezen als zoekgebied

De gemeente stelt dat de ‘achtertuin’ van deze bewoners in het door de gemeenteraad aangewezen ‘zoekgebied’ voor zonneparken ligt. Maar bewoners en Platform Sappemeer Noord-Oost zeggen niet te zijn betrokken bij het ‘proces, de communicatie en de totstandkoming van het beleidsplan. Hierdoor is het gebied Sappemeer Noord-Oost onrechtmatig aangewezen als zoekgebied voor zonne-industrie’.

‘Volgens vaste jurisprudentie dient de gemeente de burgers op te zoeken en het gesprek met die burgers aan te gaan als een voorgenomen verandering in de directe woonomgeving gevoelig ligt en naar verwachting voor (maatschappelijke) onrust kan zorgen. Dat is niet gebeurd.’

Aanleg kabel al in 2019 aangevraagd

De kabel die dit voorjaar plotseling werd aangelegd aan de Siepweg bleek na navraag bedoeld voor de aanleg van een nieuw zonnepark in Sappemeer-Noord, schrijven bewoners.

‘De aanleg van de kabel was klaarblijkelijk in 2019 al aangevraagd als zijnde nutsvoorziening. Het komt erg vreemd over dat de gemeente aan de ene kant stelt ‘geen draagvlak, geen zonnepark’, maar aan de andere kant wel toestaat dat er voor miljoenen euro’s kabels en leidingen de grond in gaan. Dit is compleet met elkaar in tegenspraak.’

Een dag na de raadscommissievergadering waar de RES en Zonneparken werd besproken, werd bekend dat er toch een aanvraag voor een tweede zonnepark is ingediend.

Geen ruimte meer

Wethouder Jaap Borg zei eerder tegen deze krant dat Midden-Groningen vooralsnog ‘geen ruimte meer heeft voor zonneparken’. Ook zegt hij dat de mantelbuis aan de Siepweg ‘zonder vergunning voor een zonnepark is aangelegd’.

Grotere afstand tot huizen

Omdat er geen draagvlak is voor een zonnepark op de plek die eerst was aangewezen is de initiatiefnemer gevraagd een andere locatie te zoeken, zegt de wethouder. In overleg met de gemeente is dat inmiddels gebeurd. ,,De afstand tot de huizen is daar aanzienlijk groter’’, zegt Borg. Of deze plek wel haalbaar is moet worden onderzocht.

Bewoners van Sappemeer-Noord vragen zich af of de gemeente zich gaat houden aan het beleid ‘geen draagvlak, geen zonnepark’. ‘Indien er toch een vergunning zou worden verleend, wordt er duidelijk getornd aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met alle gevolgen van dien.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu