Drijft kudde paarden bewoners De Dreven uiteen? 'Ik vind het een aanfluiting en zonde van al het gemeenschapsgeld', zegt een wijkbewoner die de Exmoorpony's het liefst zo snel mogelijk uitzwaait

Er klinkt kritiek vanuit de Hoogezandster wijk De Dreven. De Exmoorpony's zouden het Drevenbos beschadigen. Annegriet Renfurm-Wijchers

Prachtig, de paarden in het Drevenbos. En goed voor het ecosysteem. Of toch niet? Een bewoner doet namens een groep beklag over de staat van het bos in Hoogezand. Sinds de Exmoorpony’s er lopen zijn bomen beschadigd en ook het onlangs verdronken veulen zit hem dwars. Tijd om de kudde uit te zwaaien?

“Ik vind het dramatisch. Telkens wanneer ik in het bos loop erger ik mij en denk ik: potverdorie, waar is de beheerder mee bezig?” Een bewoner van de wijk De Dreven is net weer terug van zijn dagelijkse rondje met de honden door het 29 hectare grote Drevenbos naast de Hoogezandster wijk.

Een prachtige plek waar hij al meer dan twintig jaar met veel plezier woont, maar het bos is tot zijn ontsteltenis sterk veranderd sinds de Exmoorpony’s er op 20 december 2017 werden losgelaten. “Er zijn meer dan honderd bomen kapot gevreten door de pony’s, bomen die er al dertig jaar staan; volwassen bomen. Kersenbomen kwamen er veel voor maar ook die zijn bijna allemaal stukgevreten. En de beesten vertrappen van alles. Ik vind het een aanfluiting en zonde van al het gemeenschapsgeld.”


‘Er zijn mensen die niet meer in het bos durven te komen’

De bewoner wenst anoniem te blijven. Want de scheiding tussen voor- en tegenstanders van de paarden is volgens hem sterk binnen zijn wijk. Hij trok aan de bel en doet dat volgens eigen zeggen niet alleen namens zichzelf. “Er zijn veel meer mensen hoor, die dit vinden. En ook zeggen: de staat van het bos, dat is niet best. Maar die trekken niet aan de bel. Of ze worden bij het indienen van een klacht door de gemeente afgescheept. En er zijn mensen die niet meer in het bos durven te komen door die pony’s, want hoewel ze niet gevoerd mogen worden gebeurt dat wel en komen ze op je af. En als ze op drift raken, is dat ook niet juf van het.”

Het Drevenbos is eigendom van en wordt beheerd door de gemeente Midden-Groningen. De kosten van aankoop en inrichting werden en worden grotendeels gedragen door de rijksoverheid. Bewoners waren in 2017 samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Natuurbeheer de drijvende kracht achter het initiatief de Exmoorpony’s er los te laten om de verwaarlozing van het bos terug te draaien.

‘Beheervisie loopt geheel volgens plan’

Klaas Kiewiet is beleidsmedewerker groen voor de gemeente Midden-Groningen en enthousiast over de Exmooprony’s in het Drevenbos. Dat bomen zijn aangetast, is naar zijn zeggen de natuurlijke en juiste gang van zaken. “De uitwerking van de inrichting- en beheervisie loopt geheel volgens plan. Dode bomen horen in een natuurlijker bos thuis. Daar waar er anders door medewerkers natuurtechnisch bosbeheer zou worden uitgevoerd, doen de paarden dit nu door bomen te ringen. Liggend en staand dood hout is de bron van leven in een bos. Het hoort erbij. “

Daar denkt de bewoner die al meer dan twintig jaar in de Dreven woont en de veranderingen sinds de komst van de pony’s met lede ogen aanziet, anders over. “In principe is het gewoon een hele slechte zaak dat die bomen eraan gaan. En voordat de pony’s er waren, zag ik elke week wel een paar reeën lopen. Maar het bos wordt door omheining afgeschermd. Er zijn poortjes gemaakt waar ze doorheen kunnen.. maar goed, ik zie ze niet meer.”


Verdronken veulen

En dan het veulen dat op 25 mei in het Kieldiep langs het Drevenbos verdronk. Opnieuw munitie voor tegenstanders om aan te kaarten dat het bos ook voor de dieren zelf wellicht niet geschikt is. Het was niet de eerste keer dat een jong dier er te water raakt. In juli 2020 moest de brandweer van Hoogezand ook uitrukken naar het Drevenbos. Dat liep gelukkig beter af: voorbijgangers hadden het Exmoorveulen bij aankomst van de brandweer al uit het water gehaald en het dier liep even later samen met de kudde het bos weer in. Naar zeggen van de bezorgde bewoner is er zelfs een tweede veulen verdronken. Nieuwsberichten hierover zijn er echter niet.

Volgens Kiewiet gaat het om incidenten. De merrie wierp het veulen dat uiteindelijk verdronk op de oever. “Daarbij is het veulentje te water geraakt en verdronken. Heel vervelend. Domme pech. In alle negen gemeentelijke parken waar begraasd wordt met natuurlijke grazers als schapen, runderen en paarden, is er water in het gebied waar dit zou kunnen gebeuren. De locatie is prima geschikt voor begrazing.”


Tijd voor heroverweging?

De wijkbewoner hoopt dat het de laatste keer is dat er zoiets gebeurt en ziet de paarden graag zo snel mogelijk uit het Drevenbos verdwijnen. Is het tijd voor een heroverweging? “Uiteraard vindt er met regelmaat overleg plaats tussen Bewonerscommissie De Dreven, een bioloog en de gemeente”, antwoordt Kiewiet. Een evaluatie over begrazing zal volgens hem zeker plaatsvinden. “Daarbij zullen de bewoners van de Dreven en bezoekers gevraagd worden naar hun ervaringen middels een enquête.”

Kiewiet herkent de negatieve geluiden niet. “Vanuit de gemeenschap horen wij alleen maar positieve reacties op de staat van het bos”, zegt de groenbeheerder. “Daar waar er eerder veel klachten waren over de onderhoudsstaat van het bos zijn deze nu zo goed als verdwenen.” Het bos is er naar zijn zeggen juist op vooruitgegaan. “De biodiversiteit is sterk verhoogd. De onderhoudsstaat is aanzienlijk beter. Vooralsnog zien wij dan ook geen enkele reden om nu al met begrazing te stoppen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu