Gemeente Midden-Groningen stelt inning huur, pacht en gebruiksvergoedingen uit tot 1 juni

Foto: ANP Foto: "Lex van Lieshout"

Ondernemers en verenigingen hoeven tot 1 juni geen huur, pacht of gebruikersvergoedingen te betalen aan de gemeente Midden-Groningen. De gemeente stuurt wel een factuur, maar betalen mag later.
Lees meer over
Midden-Groningen

De maatregel is bedoeld (sport)verenigingen en gebruikers van dorps- en wijkcentra die door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. ‘De afgelopen periode hebben we veel signalen gekregen van verenigingen en gebruikers van dorps- en wijkcentra, die ons vertelden dat ze financieel hard geraakt worden. Met deze aanpak komen we aan hun zorgen tegemoet. We willen de impact van de coronacrisis zo klein mogelijk houden,’ aldus wethouder Erik Drenth.

Kwijtschelding

Nieuws

menu