Gemeenteraad stemt unaniem in met zienswijze op concept-programmakaders NPG

De gemeenteraad van Midden-Groningen was unaniem

De gemeenteraad van Midden-Groningen stemden tijdens haar raadsvergadering unaniem in met de zienswijze op de concept-programmakaders Nationaal Programma Groningen (NPG).

De raad vraagt nadrukkelijk om burgerparticipatie tot haar recht te laten komen. Eén van de belangrijkste pijlers voor de uitwerking en realisatie van de plannen is namelijk dat inwoners actief iets te zeggen hebben over hun eigen woon- en leefgebied. Bovendien benadrukt de raad dat zij als een belangrijk uitgangspunt ziet dat de voortgang in de versterkingsopgave en het schadeherstel een belangrijke randvoorwaarde is voor het succes van het NPG.

Bij die plannen moet de sociaal economische verbetering van het gebied voorop staan. Deze plannen moeten zo concreet mogelijk gemaakt worden, zodat de inwoners er aanwijsbaar en merkbaar beter van worden. Een ander belangrijk punt is dat de lokale en regionale plannen goed op elkaar worden afgestemd en elkaar aanvullen en versterken.

Op 10 september komen de raden en de staten weer bij elkaar om over de verwerking van de input verder met elkaar in gesprek te gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu