Midden-Groningen biedt extra ondersteuning aan ondernemers, instellingen en flexwerkers

Wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen. Foto: FotoKlick Fotografie

De gemeente Midden-Groningen heeft extra maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers, maatschappelijke instellingen en werkenden zonder vast dienstverband die worden getroffen door de coronacrisis.

‘Het coronavirus trekt diepe sporen in de samenleving. Het bedreigt in de eerste plaats onze gezondheid, maar daarnaast ontregelt het ook het maatschappelijk leven. De rijksoverheid neemt daarom terecht maatregelen om bijvoorbeeld zzp-ers en ondernemers te steunen’, stelt burgemeester Adriaan Hoogendoorn in een persbericht.

‘Als gemeentebestuur van Midden-Groningen hebben wij gekeken naar onze mogelijkheden om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, enzovoort op enigerlei wijze te ondersteunen. Want het is enorm belangrijk met z’n allen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen.’

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

De gemeente Midden-Groningen biedt iedereen die door de coronacrisis is getroffen in zijn inkomen een betalingsregeling of uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan.

Verder doet de gemeente extra haar best om betalingen sneller af te handelen, wordt de aanslag toeristenbelasting voorlopig uitgesteld en kunnen subsidies voor organisaties die in liquiditeitsproblemen geraken vervroegd worden uitbetaald.

Omdat door de coronacrisis allerlei activiteiten afgelast zijn, wordt soepel omgegaan met de afspraken die zijn gemaakt met gesubsidieerde organisaties. Dit geldt ook voor prestatie-afspraken met gecontracteerde zorgaanbieders.

Ook worden regelingen getroffen met organisaties die al voorbereidingskosten hebben gemaakt voor activiteiten die in maart, april of mei plaats zouden vinden. Al betaalde leges worden terugbetaald en van leges voor definitief afgelaste activiteiten wordt afgezien.

Ondernemers, instellingen en flexwerkers nog meer ondersteunen

‘Met deze extra maatregelen hopen we ondernemers, instellingen en flexwerkers nog meer te ondersteunen in deze onzekere periode’, heeft wethouder Jaap Borg laten optekenen.

‘Om inhuurkrachten en flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, doe ik een dringend beroep op ondernemers en instellingen om vooral zoveel mogelijk de diverse regelingen te benutten. En als u niet geraakt wordt door deze crisis, help dan de lokale middenstand en steun hen door de boodschappen en andere (online) inkopen te doen. Ze verdienen het, vooral nu.’

Voorschot voor 125 ondernemers of zzp’ers

Bij BWRI, de sociale dienst van Midden-Groningen, inmiddels 435 aanvragen binnengekomen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) , een van die maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

125 ondernemers of zzp’ers hebben inmiddels een voorschot ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vooruitlopend op de landelijke regeling heeft de gemeente vanaf 20 maart voorschotten verleend.

Meer informatie over alle maatregelen: www.midden-groningen.nl/steunmaatregelen .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu