Midden-Groningen snijdt in hoeveelheid regels voor organiseren evenementen. 'We willen organisatoren zo weinig mogelijk met regels belasten'

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn begonnen met ontwikkelen van nieuw evenementenbeleid. Daarbij wordt het aantal regels voor het organiseren van een evenement fors verminderd.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. Foto: Pepijn van den Broeke

De gemeente wil niet meer regelen dan nodig is vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is en schenkt de organisatoren van evenementen vertrouwen: de eerste verantwoordelijkheid voor een evenement ligt bij de organisatie.

Om organisatoren zo weinig mogelijk met regels te belastn, vermindert de gemeente de hoeveelheid regels. Zo maakt de vergunningsplicht in veel gevallen plaats voor een meldingsplicht, verdwijnt voor bepaalde evenementen zelfs de meldingsplicht, worden meerjarige evenementenvergunningen afgegeven en worden aanvraagprocedures vereenvoudigd.

‘Gemeente blijft verantwoordelijk voor veiligheid’

‘Initiatieven van inwoners voor evenementen verdienen onze steun. We willen daarom organisatoren van evenementen zo weinig mogelijk met regels belasten’, licht burgemeester Adriaan Hoogendoorn in een persbericht toe.

‘We willen hen ruimte en daarmee ook eigen verantwoordelijkheid geven. Naast de organisatoren blijft de gemeente natuurlijk ook verantwoordelijk voor veiligheid; daar ligt dan ook de grens voor deregulering.’

Collectieve verzekering

Omdat organisaties van evenementen hebben aangegeven de kosten van het afsluiten van een evenementenverzekering hoog te vinden, zijn B en W bovendien van plan een collectieve evenementenverzekering, voor niet-commerciële evenementen met maximaal 2500 bezoekers per dag, af te sluiten.

Wijziging van de APV

De basis voor het evenementenbeleid is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om de vermindering van regels voor evenementen mogelijk te maken, is een concept-wijziging van de APV opgesteld.

De gemeenteraad moet de wijziging van de APV vaststellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu