Niet duidelijk of stikstofregels in buitengebied Midden-Groningen uitvoerbaar zijn voor boeren

Om het stikstofprobleem op te lossen moet onze voedselproductie omlaag. Foto: Pixabay

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Midden-Groningen maakt het voor agrarische bedrijven mogelijk om uit te breiden en meer mest op te slaan, maar tegelijk stelt de gemeente regels op om de uitstoot van meer stikstof tegen te gaan. Het is niet duidelijk of die regels voor boeren uitvoerbaar zijn.
Lees meer over
Midden-Groningen

Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport bij het bestemmingsplan.

De gemeente had de commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Onduidelijk

‘Het bestemmingsplan biedt individuele boeren ruimte om hun stal uit te breiden en meer mest op te slaan’, schrijft de commissie.

‘Tegelijkertijd komen er in het plan regels om meer stikstofuitstoot te voorkomen, omdat natuurgebieden, zoals de Drentse Aa, al overbelast zijn. Onduidelijk is of uitbreiding voor een individuele agrariër mogelijk is met de stikstofregels’.

Informatie ontbreekt

‘Er ontbreekt daarvoor informatie in het rapport over de agrarische bedrijven, stalsystemen, natuur, oppervlaktewater, bodemdaling en landschap. Door de ontbrekende informatie komen de effecten niet goed in beeld. Daarnaast zijn nieuwe stikstofberekeningen nodig en is nu nog onduidelijk of de stikstofregels ook gelden voor het houden van hobbypaarden.’

De gemeente laat weten het advies waardevol te vinden, het milieueffectrapport aan te vullen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Nieuws

menu