Stadskanaal zet streep door 378 te bouwen woningen

Gemeentehuis in Stadskanaal. Foto: DVHN

Er is een voorlopige streep gezet door 378 te bouwen woningen in de gemeente Stadskanaal.

De gemeenteraad ging deze week akkoord met het ‘voorbereidingsbesluit’ waardoor het vanaf 1 juni alleen nog met uitzondering mogelijk is om een bouwvergunning te krijgen voor de vijftien bouwlocaties.

Daardoor is het op de locaties niet meer mogelijk om te bouwen als de gemeente dat niet wil, tenzij het college van burgemeester en wethouders het goedkeurt. Dat gebeurt alleen als het plan past binnen de toekomstige woonvisie.

Bevolkingsomvang loopt terug

De reden is dat Stadskanaal verwacht dat de bevolkingsomvang de komende jaren zal teruglopen en dat daarmee ook de vraag naar woningen zal dalen. Door de hoeveelheid grond waarop nieuwe huizen gebouwd kunnen worden te beperken, moet de woningmarkt in de toekomst blijven aansluiten op de woningmarkt zonder dat er grote leegstand en verpaupering ontstaan.

De vrijgekomen gronden kunnen gebruikt worden voor een andere bestemming. Ook ontstaat ruimte voor het toekennen van een woonlocatie aan een monument, de herontwikkeling van een rotte kies of de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe woonvormen.

De bouwlocaties zijn van zowel de gemeente Stadskanaal als van particulieren. Onder meer de Blauwe Kamer in Alteveer (18 woningen), Hoeklocatie Nederlandlaan (36 appartementen), Maarsheerd (52 appartementen) en de Buinerweg (100 appartementen) in Stadskanaal moeten eraan geloven. In Musselkanaal worden 130 bouwlocaties geschrapt.

'Gemeente loopt teveel vooruit'

De fracties van D66 en PvdA stemden tegen. Volgens Klaas Pals (D66) loopt de gemeente teveel vooruit op de woonvisie. Zowel hij als Egbert Hofstra (PvdA) verwachten dat met de komst van een nieuwe spoorverbinding de gemeente aantrekkelijker wordt om te wonen en dat het misschien wel meevalt met de krimp. Pals: „.Er staan zes appartementen vermeld. Die kunnen voor iedereen gebruikt worden, ouderen jongeren: wat dan ook.”

Hofstra vraagt zich bovendien af wat er gebeurt met de grond die ‘wegbestemd’ wordt: „Kan het zijn dat bewoners van de Blauwe Kamer straks helemaal geen buren krijgen ?”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu