Verguld haantje kraait - na onderhoud van kerk (anno 1778) Kropswolde - weer als vanouds en keert terug op vertrouwde plek, bovenop de toren

Verguld haantje kraait keert terug op vertrouwde plek. Foto: Johan Vegter

Het opnieuw vergulde haantje wordt 29 juni (9.00 uur) weer teruggezet op zijn vertrouwde plek: de toren van Kropswolde. Deze handeling is de afronding van groot onderhoud en herstel van de kerk, dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Het herstelwerk van de kerk in Kropswolde werd ingegeven door bevingsschade en regulier onderhoud voor ex- en interieur van de kerk en toren.

Scheuren in het metselwerk en uitgesleten voegwerk zijn aangepakt. Het pleisterwerk aan de binnenzijde van de kerk was in slechte staat en is omvangrijk hersteld en daarna gewit. Ook de roestende muurankers en lekkages in de goten zijn we niet vergeten. Tenslotte zijn de looppaden in de kap verbeterd en de ladders in de toren vastgezet of waar nodig vervangen.

Aan de buitenkant is de kerk geheel geschilderd in de oorspronkelijke kleuren van rond 1900. Vooral aan de toren is dit te zien. Om de kleuren te bepalen, laat de Stichting Oude Groninger Kerken voorafgaand aan de uitvoering altijd uitgebreid kleurhistorisch onderzoek verrichten.

Kerk en toren Kropswolde

De huidige kerk stamt uit 1778. Het is een eenvoudige, driezijdig gesloten zaalkerk. De muren worden geleed door ingezwenkte steunberen die niet tot aan de dakrand doorlopen. Na de sloop van de vrijstaande, middeleeuwse toren is in 1888 een nieuwe tegen de voorzijde van de kerk geplaatst. Deze toren is ontworpen door architect Alons en gebouwd in een eclectische stijl, waarbij elke geleding een eigen karakter heeft. Het herstel van de oorspronkelijke kleuren doet ook het werk van Alons eer aan.

Stichting Oude Groninger Kerken

Stichting Oude Groninger Kerken heeft 97 kerken, 9 (vrijstaande) torens, 57 kerkhoven en 2 synagogen in haar bezit. Wij dragen zorg voor dit prachtige erfgoed zodat het behouden blijft voor de toekomst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu