Samen met

'Wat is de doelstelling van Het Groninger Landschap met natuur- en cultuurschatten?' Odd Fellows Sappemeer zet Het Groninger Landschap in de schijnwerpers

Tuin borg Welgelegen. Foto: Odd Fellows Sappemeer

De Odd Fellows van Sappemeer heeft 13 april een avond over het doen en laten van Het Groninger landschap. Zo komt directeur Marco Glastra naar Borg Welgelegen voor een interessante inleiding over deze bijzondere stichting.
Lees meer over
HS Krant

Met de overdracht in 2017 door de Odd Fellows van Veenborg Welgelegen aan Het Groninger Landschap is een belangrijk beeldbepalend monument in Sappemeer voor de toekomst veiliggesteld. Met grote voortvarendheid heeft de nieuwe eigenaar sindsdien de kostbare renovatie van borg en tuin opgepakt.

Hoe komt Het Groninger Landschap aan de benodigde gelden voor zo’n kostbare renovatie? Wat is hun doelstelling met de Groninger natuur- en cultuurschatten?

Tientallen monumenten en gebouwen

Het Groninger Landschap bezit inmiddels tientallen monumentale gebouwen en ruim 8.000 hectare natuurgebied met een grote rijkdom aan planten en dieren. In zijn lezing zal Marco Glastra een overzicht geven van de bezittingen van Het Groninger Landschap, maar ook ingaan op enkele actuele zaken zoals herstel van de Hunze in de stad Groningen, de restauratie en herbestemming van monumentale boerderijen in het aardbevingsgebied en de vraag of er bij de huidige snelle ontwikkeling van ‘zon’ en ‘wind’ wel voldoende rekening wordt gehouden met natuur en landschap.

Deze lezing begint om 20.45 uur en duurt tot 22.00 uur. Zaal open 20.30 uur. Locatie: borg Welgelegen, Vosholen 60, Sappemeer. De toegang is gratis.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en HS Krant

Nieuws

menu