Samen met

De levensverhalen van twee borgheren Rengers (met niet zo'n beste reputatie) en Piccardt van Fraeylema Slochteren komen op pijnlijke wijze samen in het rampjaar 1672

Henric Piccardt. Foto: Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg zet twee borgheren van Fraeylema centraal: Osebrandt Johan Rengers (1621-1680) en zijn schoonzoon Henric Piccardt (1636-1712). De Fraeylemaborg toont de deze borgheren in een tentoonstelling in het kader van 350 jaar Gronings Ontzet en de landelijke herdenking van het rampjaar 1672.
Lees meer over
HS Krant

Hun levensverhalen komen op pijnlijke wijze samen in het rampjaar 1672, toen de stad Groningen werd belegerd door de Bisschop van Münster. Na het Ontzet van Groningen in augustus werden Rengers en Piccardt door het stadbestuur beschuldigd van landverraad en gevangen gezet. Piccardt kwam binnen een jaar weer vrij, maar Rengers werd na een langdurig en schrijnend oneerlijk proces veroordeeld tot ‘eeuwige gevangenschap’. Pas na bemiddeling van prins Willem III van Oranje-Nassau werd Rengers in 1678 weer vrijgelaten. Hij was zo beschadigd door de gang van zaken dat hij niet lang daarna overleed.

Niet zo’n beste reputatie

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en HS Krant

Nieuws

menu