48ste Editie van halfjaarlijks tijdschrift Oud Winschoten is uit (ondanks alle bedrijvigheid rond de verhuizing)

Nummer 48 van het tijdschrift Oud Winschoten ligt in de boekhandels. Foto: Dick Stijkel

Het was een roerige eerste helft van dit jaar voor de stichting die de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Winschoten hoog in het vaandel heeft staan. Tussen alle bedrijvigheid door werd er toch ruimte gevonden voor het samenstellen van het halfjaarlijkse tijdschrift van de stichting. Het 48ste nummer ligt nu bij de boekhandels.
Lees meer over
Oldambt

Na een periode van bijna drie jaar touwtrekken en kissebissen met de gemeente Oldambt kon eindelijk het nieuwe onderkomen in het voormalige PABO-gebouw aan de Stikkerlaan worden betrokken. Daarna brak de hectische periode aan van het verhuizen van de enorme hoeveelheid spullen die uit de opslag van verhuisbedrijf Nobbe moesten worden overgebracht.

Maar liefst zeven vrachten waren hiervoor nodig. Uiteraard moest voorts alles op zijn plek worden gezet. Met een grote groep vrijwilligers kon deze klus worden geklaard hoewel er momenteel nog veel werk aan de winkel is. Het zal nog enige tijd vergen eer het sein brand meester kan worden gegeven en er een officiële opening kan worden ingepland. Pas daarna zal het nieuwe onderkomen voor het publiek worden opengesteld.

Sedert nummer 40 van het halfjaarlijkse tijdschrift hanteert de redactie van het tijdschrift een A4-formaat voor het blad. Bovendien wordt er veel meer met kleur gewerkt en is de hoeveelheid opgenomen foto’s aanzienlijk uitgebreid.

Bijna drie jaar dakloos

In het voorwoord blikt voorzitter Trijnko Pelgrim terug op het bijna drie jaar dakloos te zijn geweest van de stichting. Tevens wijst hij erop dat er nu al ruimtegebrek is in de nieuwe behuizing aan de Stikkerlaan. Dat komt mede doordat er in de periode dat de stichting geen eigen plek had een enorme hoeveelheid nieuwe aanwinsten aan de collectie kon worden toegevoegd. In het nieuwe nummer wordt daar onder het kopje Schenkingen een proeve van bekwaamheid gegeven. Deze donaties kunnen werkelijk heel divers zijn. Veelal betreft het krantenknipsels, foto’s, ansichtkaarten of rekeningen van Winschoter bedrijven maar soms betreft het ook giften van compleet andere aard.

Kegelbal van Kegelhuis De Vrijheid

Zo werd recent een kegelbal van het onlangs ter ziele gegane Kegelhuis De Vrijheid ontvangen net als een zevental kisten van de firma H.J Phaff. Ook wist de stichting de hand te leggen op een tweetal mangels/wringers van respectievelijk H.A. ten Have en J. Bosker. Deze werden in de zogenaamde oudheidskamer aan de Stikkerlaan geplaatst samen met het al eerder verkregen exemplaar van J.E. Smid.

In het tijdschrift blikt Sievert Bodde vooruit op de honderdste verjaardag in september van het stationsgebouw van de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk-Groningen, in de volksmond beter bekend als Ol Graitje. Toch zullen de meeste Winschoters het markante gebouw aan de Wilhelminasingel veel beter kennen als de voormalige muziekschool. In de rubriek ’Voor rekening van’ staat auteur John Ruibing stil bij een andere jubilaris. Hij richt zijn pijlen op het pakhuis van de firma Robertus. Het is namelijk eveneens 100 jaar geleden dat destijds aan de Nieuwe Haven het graanpakhuis van het bedrijf verrees. Het gebouw staat er nog steeds.

Historie van de Raad van de Arbeid

Ook Hennie Lemein neemt een gebouw voor zijn rekening maar doet dat in een veel ruimere betekenis. Hij kijkt naar de historie van het in 1920 door Derk Bolhuis ontworpen gebouw van de Raad van de Arbeid aan het Boschplein. Het pand dat nu als De Boschpoort door het leven gaat heeft lange tijd dienst gedaan als belastingkantoor. In 1920 kon het gebouw worden gerealiseerd daar waar eerdere pogingen op de plek een postkantoor te realiseren stranden op een veto van de gemeenteraad. Dat zal destijds alles te maken hebben gehad met felle tegenstand van de Winschoter bewoners van de zogenaamde Marktkamp die de plek zagen als een groene oase bij het Wandelbosch die behouden moest blijven. Oud-bewoner Cor Edens van de destijds nog Bosplein geheten locatie haalt er jeugdherinneringen op.

Joodse geschiedenis van de molenstad

Stadsgids Koos Akkerman, specialist van de joodse geschiedenis van de molenstad, doet een boekje open over de joodse begraafplaatsen en de wijze waarop de overledenen werden begraven. Vanaf 1785 werd een joodse begraafplaats aan de Liefkensstraat ingericht, na 1828 kwam er een begraafplaats aan het Sint Vitusholt. Verder is er aandacht voor de auteur Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp die in 1823 een voetreis door Nederland maakten waarbij ook Winschoten werd aangedaan. De Kroniek wijdt zich dit keer aan het eerste halve jaar van 1953, het jaar van de watersnoodramp in Zeeland en zet de gebeurtenissen in Winschoten op een rijtje.

Kortom ook dit keer is de redactie er wederom in geslaagd een zeer gevarieerd tijdschrift samen te stellen waarin ruimschoots aandacht is voor de geschiedenis van Winschoten. Het tijdschrift ligt nu bij de boekhandel en kost 7 euro.

Nieuws

menu