Doorstroming rotonde De Blauwe Roos moet beter. Belangstellenden worden in Winschoten bijgepraat over de plannen

Verkeersknooppunt De Blauwe Roos. Syntera

De provincie Groningen heeft plannen om met enkele gerichte maatregelen de doorstroming van de rotonde De Blauwe Roos aan de A7 bij de op- en afritten naar Winschoten en Blauwestad te verbeteren. De door architect Jan Timmer ontworpen rotonde zorgt al sinds opening in 2010 voor problemen
Lees meer over
Oldambt

Al snel bleek dat lange vrachtwagencombinaties de bochten van de afritten niet konden nemen. Daarop zijn de bochten wat ruimer gemaakt. En ondanks dat de doorstroom door aanpassingen verbeterd is blijft de Blauwe Roos zorgen voor oponthoud en verstoppingen.

Lange rij met (vracht)auto’s

Vanwege de drukte komt het regelmatig voor dat in de middagspits en tijdens en na de brugopening er een lange rij met (vracht)auto’s staat. Om de situatie goed in beeld te krijgen, is er onderzoek gedaan naar het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. De provincie Groningen heeft daarom plannen bedacht om met enkele gerichte maatregelen de doorstroming van de rotonde te verbeteren .

Voor belangstellende organiseren de provincie Groningen, gemeente Oldambt en Rijkswaterstaat voor dinsdag 10 mei een informatiebijeenkomst over het verkeersknooppunt. De bijeenkomst is tussen 17.00 en 20.00 uur in hotel-restaurant In den Stallen in Winschoten.

Ontwerp

Projectteamleden van de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat zijn tijdens de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op het voorlopige ontwerp voor de aanpassingen aan de Blauwe Roos. Er zijn ook medewerkers van Groningen Bereikbaar aanwezig om te vertellen over de mogelijkheden van ‘slim reizen’ (zogenaamd mobiliteitsmanagement ) in en rondom Winschoten.

Komend najaar nemen Provinciale Staten een besluit over het ontwerp en de maatregelen bij de Blauwe Roos. De planning is om eind 2023 met de werkzaamheden te starten. Op de website van de provincie Groningen staat binnenkort meer informatie over van het project.

Nieuws

menu