Gemeentebelangen wil bijverdienpremie voor bijstandsgerechtigden invoeren in Oldambt ('Meer inkomen, grotere kans op werk')

Ger Klein: 'win-winsituatie' Foto: Eigen foto

Amsterdam experimenteert sinds 2018 met de mogelijkheid om bij te verdienen in de bijstand. Van de 5000 bijstandsgerechtigden die deelnamen aan dit experiment, is ruim de helft uitgestroomd naar regulier werk. Gemeentebelangen Oldambt pleit ervoor om in de gemeente Oldambt ook een proef te starten met een zogenoemde bijverdienpremie.
Lees meer over
Oldambt

In totaal mag er door een bijstandsgerechtigde maximaal 200 euro per maand worden bijverdiend. In Amsterdam blijkt dat in de groep met deelnemers ruim twee keer zoveel mensen werk (18 procent) vinden als in een vergelijkbare groep met niet-deelnemers (8 procent). Opvallend is dat met name bijstandsgerechtigden van 50 jaar en ouder uitstromen naar regulier werk. Verder is meer dan een kwart van de deelnemers, 27 procent om precies te zijn, gestart met parttime werk.

Gebleken is dat de (maximaal) 200 euro extra voor iedere cliënt Amsterdam niet meer geld kost. Met de lagere kosten die de stad kwijt is aan bijstandsuitkeringen worden de kosten voor de bijverdienpremie namelijk gecompenseerd.

In de huidige situatie loont het voor bijstandsgerechtigden niet om in deeltijd te gaan werken

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt (GBO) wil dat het experiment ook in ‘zijn’ gemeente wordt ingevoerd, onder meer omdat in de huidige situatie het voor bijstandsgerechtigden niet loont om in deeltijd te gaan werken. Inkomsten uit werk worden namelijk verrekend met de bijstandsuitkering.

,,Naast het feit dat bijstandsgerechtigden dan meer besteedbaar inkomen hebben, is er een grotere kans om door te stromen naar regulier werk. Een win-winsituatie dus.’’

Doetinchem en Aalten

Uit cijfers van Laborijn, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem en Aalten, waar de bijverdienpremie voor bijstandsgerechtigden vorig jaar is ingevoerd zijn de effecten zichtbaar. „We zijn vorig jaar begonnen met dit experiment en we zien nu al dat bijstandsgerechtigden uitstromen. De exacte cijfers hebben we evenwel nog niet beschikbaar.”

In Aalten leefden september 2020 in totaal 277 huishoudens van een bijstandsuitkering, een jaar later waren dat er 271, terwijl in Doetinchem twee jaar geleden het aantal bijstandsuitkering stond op 1242, en in september vorig jaar op 1208.

Soortgelijke experimenten

In de periode 1 oktober 2017 tot 1 januari 2020 zijn soortgelijke experimenten uitgevoerd in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Deventer en Nijmegen, met als doel om te kijken hoe bijstandsgerechtigden makkelijker de weg naar werk vinden. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde na afloop dat er in genoemde gemeenten, afgezien van Utrecht, ‘geen enkele gemeente significante resultaten zijn voor volledige uitstroom naar werk’. Wel waren de effecten op welbevinden, ervaren gezondheid, zelfredzaamheid, sociale participatie en zelfvertrouwen positief.

Motie voorleggen

Gemeentebelangen Oldambt wil aan de nieuwe gemeenteraad een motie voorleggen waarin wordt opgeroepen om in Oldambt een proef met de bijverdienpremie te starten. ,,Als blijkt dat de proef tot het gewenste resultaat leidt, kan de regeling worden voortgezet’’, besluit Klein.

Nieuws

menu