GroenLinks Westerwolde: 'Geen concrete plannen voor windmolenpark op industrieterrein Ter Apelkanaal'

Voor grotere windmolens heeft Westerwolde nog geen beleid vastgesteld.  Foto: Eigen foto

Komen er nu wel of niet windmolens op het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal? „Neen”, zegt GroenLinks in de gemeente Westerwolde. Fractievoorzitter in de Provinciale Staten Hendri Meendering opperde dit in een gesprek met RTV Noord. Echter dit was louter als voorbeeld bedoeld. „Er ligt geen enkel concreet plan aan ten grondslag”, aldus Meendering

“Tijdens het gesprek met RTV Noord is aangegeven dat we moeten kijken naar locaties waar windmolens op land zo weinig mogelijk schade toebrengen aan het landschap, dat betekent niet overal zomaar molens plaatsen, maar kijken waar het eventueel iets toevoegt, bijvoorbeeld in combinatie met bestaande industriële complexen of bedrijventerreinen. Het bedrijventerrein Zuid-Groningen is hierbij door mij als een voorbeeld gebruikt waar verduurzaming en de opwek van duurzame energie gecombineerd zouden kunnen worden.”

Volgens Meendering had hij ieder ander bedrijventerrein als voorbeeld kunnen noemen. „De provincie kan dit ook zeker niet eenzijdig bepalen, dat gaat altijd in samenspraak met de betreffende gemeenten.”

Voor grotere windmolens heeft Westerwolde nog geen beleid vastgesteld

GroenLinks Westerwolde is van mening dat kleine windmolens, tot 15 meter ashoogte, voor bedrijven en particulieren wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van schone energie, mits ze geen hinder veroorzaken. Voor grotere windmolens heeft Westerwolde nog geen beleid vastgesteld.

De partij sluit grote(re) windmolens niet bij voorbaat helemaal uit, m aar is zeer terughoudend bij de optie om dergelijke projecten in de gemeente Westerwolde toe te staan vanwege de impact voor het landschap, de overlast en de gezondheidsschade voor de inwoners. Wellicht komen er soorten windmolens (zonder wieken) die wel de overweging waard zijn.

Industriegebieden koppelen aan energieopwekking vindt GroenLinks Westerwolde wel een uitstekend idee, en datzelfde geldt voor het koppelen van infrastructuur aan energieopwekking.

Te weinig inkomsten komen terecht bij de inwoners

Wat betreft groene stroom zijn er in de gemeente Westerwolde al enkele grote zonneparken gerealiseerd. Wat GroenLinks Westerwolde steekt is dat in hun ogen te weinig inkomsten terecht komen bij de inwoners. „Dat moet anders, en energiecoöperaties spelen daarbij een belangrijke rol.” De partij vindt verder dat de (zeer) grootschalige projecten het landschap aantasten.

Omdat de gemeente Westerwolde, zo zegt de partij, al bijna genoeg groene stroom opwekt om de doelstelling voor 2035 te halen, gaat GroenLinks Westerwolde nog maar bij uitzondering instemmen met initiatieven waar ruim voldoende draagvlak voor is en waarvan de inwoners van de gemeente echt van profiteren. Ook de landschappelijke inpassing en de biodiversiteit spelen een cruciale rol in de afweging.

GroenLinks ziet veel heil in zonnepanelen op (bedrijfs)daken en energiebesparing.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu