Hoofdstraat in Blauwestad drie weken dicht voor verbetering kruisingen

Globale weergave van de omleidingsroutes.

De Hoofdstraat in Blauwestad wordt drie weken afgesloten voor het verkeer. Deze stremming is nodig om drie kruisingen te verbeteren.
Lees meer over
Oldambt

Het gaat om de kruising van de Hoofdstraat met de Verlengde Ekamperweg, de nieuwe fietsoversteek in de Hoofdstraat (tussen de Verlengde Ekamperweg en de Cantharel) en de kruising van de Hoofdstraat met de Cantharel.

Omleidingsroutes

De werkzaamheden duren van maandag 7 februari tot en met dinsdag 1 maart, en worden op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd. Om Blauwestad bereikbaar te houden voor bewoners, ondernemers, bezoekers en hulpdiensten zijn omleidingsroutes ingesteld.

Auto- en vrachtverkeer vanaf de N967 rijdt Blauwestad via de Vliegenzwam en de Hoofdstraat in. Uitgaand auto- en vrachtverkeer gaat via de Hoofdstraat, Bovist en Elfenbank naar de N967. Voor fietsverkeer wordt een adviesroute ingesteld via de Cantharel.

Eenrichtingsverkeer in Het Park

Voor twee straten in woongebied Het Park wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook geldt er een tijdelijk parkeerverbod voor de Vliegenzwam en de Elfenbank.

Autoverkeer uit de woongebieden Het Havenkwartier en De Wei krijgt – om de verkeersdruk zo goed mogelijk te verdelen – de aanvullende mogelijkheid ’s ochtends Blauwestad uit te rijden via de brug Watersnuffel en de Clingeweg. ’s Middags kunnen zij het gebied via de Clingeweg en de brug Watersnuffel weer in.

Grandtransport in het gebied

De reconstructie van de kruispunten vindt plaats op een moment dat er ook veel grondtransport in het gebied is. Door deze werkzaamheden te concentreren, hopen opdrachtgever Projectbureau Blauwestad en aannemer Koen Meijer de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Nieuws

Meest gelezen

menu