Inwoners Oldambt investeren geld uit Nationaal Programma Groningen bij voorkeur in de jeugd

Cora-Yfke Sikkema. Foto: Archief DvhN

Oldambsters vinden dat het geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) in de jeugd geïnvesteerd moet worden. Dat blijkt uit een vragenlijst van de gemeente Oldambt, waarin inwoners, ondernemers en organisaties konden aangeven welke thema’s en ideeën zij het belangrijkst vinden voor de toekomst.

Meer dan 800 mensen vulden de lijst in. 41,5 procent van hen wil het geld investeren in de jeugd: er moeten meer vakopleidingen komen, de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet verbeteren, jongeren moeten meer kansen op betaald werk krijgen en er moeten meer geschikte starterswoningen komen.

35,8 procent van de respondenten noemde de toekomst van de dorpen en wijken. Ideeën die daarbij horen, zijn het mooier en beter maken van de dorpen en wijken, en het oprichten van een dorpen- en wijkenfonds, waarmee inwoners zelf kunnen investeren in projecten die de leefbaarheid verbeteren.

‘Thema’s zijn met elkaar verbonden’

De toekomst voor ondernemers (13,8 procent) en toerisme en erfgoed (8,9 procent) werden minder vaak genoemd. ‘Maar dat betekent niet dat we hier niet mee verder gaan’, stelt burgemeester Cora-Yfke Sikkema in een persbericht. ‘Mensen die de vragenlijst invulden, moesten kiezen voor één thema en dat betekent dus niet automatisch dat ze de andere thema’s niet belangrijk vinden.’

‘Veel mensen gaven in hun toelichting aan dat ze werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven en toeristen, het behoud van het mooie landschap en het aanpakken van de leegstand erg belangrijk vinden voor de toekomst. Daarnaast lezen we in de reacties ook heel duidelijk terug dat de thema’s met elkaar zijn verbonden. De toekomst voor de jeugd hangt bijvoorbeeld direct samen met investeringen in het onderwijs, meer kansen op werk en een goed woon- en leefklimaat.’

Lokaal programma indienen bij Nationaal Programma Groningen

De gemeente wil de gekozen thema’s in augustus en september verder uitwerken. De resultaten van de vragenlijst worden daarin meegenomen. Daarnaast wordt in kleine bijeenkomsten met betrokken organisaties gesproken over de verdere uitwerking van de plannen.

Sikkema: ‘Met alle input stellen we een lokaal programma op waarmee we de komende jaren werken aan het versterken van de welvaart van onze gemeente. We dienen dit programma in oktober in bij het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dat moet ons plan goedkeuren voordat we er verder mee kunnen.’

Wanneer dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het programma definitief vaststellen. Dat gebeurt naar verwachting aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar. Sikkema: ‘Daarna kunnen we aan de slag met het uitvoeren van de eerste projecten.’

Lees ook

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu