Jan Siegers is ruim vier jaar lid van de Cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis ('Aandacht voor de persoon in plaats van de kwaal')

Jan Siegers: 'We merken dat het belangrijk is om binnen het ziekenhuis voortdurend het belang van de patiënt te benadrukken en te bewaken'. Foto: Marcel Lameijer

Jan Siegers, gepensioneerd Arbeids- & Organisatiedeskundige en Psychotherapeut, is lid van de Cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis. Hij doet dit werk al ruim vier jaar met veel plezier. Jan vertelt graag over wat de Cliëntenraad doet en wat hij zo mooi vindt aan deze rol.

“Als Cliëntenraad behartigen wij de belangen van de cliënten. We doen dit vanuit het oogpunt van de patiënt. Dit houdt in dat we altijd kijken of de belangen van de patiënt centraal staan”, legt Jan uit. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis. Zo heeft de cliëntenraad inspraak op het beleid van het ziekenhuis. “We zijn voortdurend alert op wat er mogelijk leeft bij de patiënten. We vertegenwoordigen de patiënten niet, maar we behartigen de belangen”, licht Jan toe. “Vanwege het vertrek van een aantal leden komen er binnenkort een aantal vacatures in onze raad”, voegt Jan daarnaast toe.

Persoonsgerichte zorg

Bij de Cliëntenraad staat de patiënt centraal. “Voor ons is het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is. Er moet aandacht zijn voor de patiënt als persoon en de patiënt moet zich gezien en gehoord voelen. Daarbij is het van belang dat de zorgverlener zich op de persoon zelf richt, en niet op de kwaal. Bovendien moet het voor de patiënt duidelijk zijn wat het doel van zijn behandeling is ”, aldus Jan. Deze persoonsgerichte aanpak noemt de Cliëntenraad ook wel de ‘CUAZ-aanpak’, wat staat voor Contact, Uniek zijn, Autonomie/Aandacht en Zorgdoelen.

Bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg


Jan is ruim vier jaar geleden lid geworden van de Cliëntenraad en doet zijn werk nog steeds met hart en ziel : “Het mooiste aan het werk van de Cliëntenraad is om een kleine bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in de regio. Uiteindelijk is het welzijn van de mens ontzettend belangrijk.”

Bejegening is van essentieel belang

“We merken dat het belangrijk is om binnen het ziekenhuis voortdurend het belang van de patiënt te benadrukken en te bewaken. Daarom vinden wij de ‘bejegening’ van essentieel belang. Dit is de benadering van patiënten door medewerkers in het ziekenhuis. Vragen die hierbij opkomen zijn bijvoorbeeld: Hoe wordt er met jou als patiënt omgegaan? Wordt er naar je geluisterd? Voel je je begrepen? Ons doel is dat patiënten het Ommelander Ziekenhuis met een goed en tevreden gevoel verlaten. Wij zetten ons in om die tevredenheid nog meer te verbeteren. Want daar doen we het voor: een tevreden patiënt”, sluit Jan af.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu