Jolanda Simens staat dankzij Wonen-Leren-Werken-project op eigen benen: Succesvolle samenwerking SWO, Acantus en Afeer

Eind vorig jaar ontving Jolanda de sleutel van haar woning (v.l.n.r.: Annemarie Giesen, Jolanda Simens, Chantal Benes). Foto: Marinus Doewes

Jolanda Simens (22) meldde zich anderhalf jaar geleden aan voor Beschermd Wonen bij De Vossenburgt in Winschoten, een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Voor een Beschermd Wonen-indicatie kwam ze echter niet in aanmerking. Jolanda dreigde hierdoor tussen wal en schip te vallen. Dankzij het zogenoemde Wonen-Leren-Werken-project kwam ze op het ‘rechte spoor’ terecht.
Lees meer over
Oldambt

Aukje van der Lei, communicatieadviseur bij Afeer: „Voor Beschermd Wonen kwam Jolanda niet in aanmerking. Jongeren wonen dan intern en krijgen 24/7 begeleiding. Jolanda was daar - zo zou je kunnen zeggen - te goed voor.”

Jolanda werd daarom doorverwezen naar Sociaal Werk Oldambt (SWO) in Winschoten, waar Annemarie Giesen, die zich bezighoudt met het WLW-project, zich over haar ontfermde. “Ik heb me in het begin echt wel zorgen gemaakt over Jolanda, maar als ik zie hoe het nu met haar gaat, word ik daar helemaal gelukkig van. Jolanda woonde destijds nog bij haar ouders thuis. Inmiddels heeft ze alle doelen van de zelfredzaamheidsscore bereikt: ze woont zelfstandig, ze is aan het werk, regelt zelf haar financiën en het lukt haar om meer te participeren in de maatschappij. We hebben haar traject laatst officieel afgesloten en het is in alle opzichten succesvol geweest.”

Het WLW-project kent twee voorwaarden

Het WLW-project kent twee voorwaarden. Een daarvan is dat de deelnemer zelfstandig gaat wonen. Daarvoor heeft SWO een convenant afgesloten met Acantus. De woningcorporatie stelt een woning beschikbaar, die eerst wordt gehuurd door SWO en na een jaar rechtstreeks door de cliënt.

„In het begin van haar WLW-project kreeg Jolanda een huis toegewezen. Ze kreeg twee keer per week een begeleider van SWO over de vloer, die haar intensief begeleidde”, verduidelijkt Van der Lei. „In wezen huurt SWO de woning, en verhuurt die weer onder aan de cliënt.”

De andere voorwaarde is dat de deelnemer óf een opleiding volgt óf aan het werk gaat. Dat laatste doet Jolanda in de schoonmaak bij sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. Ze werkt daar vijf middagen in de week. Jolanda: “Ik houd van een vast ritme, vaste werkuren en een vaste werkplek. Het werk is leuk en ik heb aardige collega’s. Ik weet dat ik op den duur niet bij Afeer kan blijven. Dat zou ik wel willen, maar het is tijdelijk. Gelukkig gaan ze me helpen om uit te stromen naar een werkplek buiten Afeer.”

Gekeken naar andere aspecten

„Naast deze twee voorwaarden, worden bij de begeleiding, ook gekeken naar andere aspecten”, zegt Van der Lei. „In het geval van Jolanda hebben we bijvoorbeeld met haar geprobeerd een sociaal netwerk op te bouwen. En wat het werk betreft wordt gekeken wat de kwaliteiten zijn van de cliënt, en wat de cliënt zelf wil. Jolanda heeft een opleiding tot dierenverzorgende gedaan, maar om daar werk in te vinden bleek lastig. In de schoonmaakbranche waren die mogelijkheden er wel.”

Jolanda is nu officieel huurder van de woning. Ze hoopt dat ze nog lang in haar huisje kan blijven wonen. “Mijn droom voor de toekomst is dat het zo doorgaat en dat ik het hoofd boven water kan houden. Ik had eerst wel twijfels, maar ik heb het geflikt!”

Haar leidinggevende Bé Nijenmanting weet het zeker: “Dat gaat haar lukken! Jolanda is veel minder schuchter dan toen ze hier binnenkwam. Mooi om te zien hoe ze zich heeft ontwikkeld.”

Echt een succesverhaal

Sinds september vorig jaar is werkconsulent Monique Drenth vanuit Afeer bij Jolanda betrokken en heeft stap voor stap met haar toegewerkt naar een plek buiten Afeer. “Binnenkort gaat Jolanda een training huishoudelijke ondersteuning doen en in de zomer gaat ze uitstromen naar een betaalde baan in de thuiszorg. Echt een succesverhaal!”

Overigens niet alleen op sociaal vlak, ook financieel. „Met dit alternatief, het WLW-pilot, bespaar je veel geld, naar schatting gemiddeld 25.000 euro per traject”, rekent Rob Kah, directeur van SWO, uit.

Van der Lei plaatst wel een kanttekening: „Het aantal jongeren dat het WLW-traject doorlopen is beperkt. En dat heeft alles te maken met het beperkte aantal woningen, dat door Acantus beschikbaar kan worden gesteld. Wat dat betreft zit het met de huidige woningcrisis wat tegen. Er zit een rem op.”

Ze kan altijd bellen als ze ergens tegenaan loopt

Waar Jolanda aanvankelijk twee keer per week een begeleider van SWO over de vloer kreeg om te kijken of ze de boel op de rit had, staat ze nu volledig op haar eigen benen. „Wel wordt er contact met haar gehouden. Zo kan ze altijd Annemarie bellen als ze ergens tegenaan loopt, of vragen heeft”, besluit Van der Lei.

Nieuws

menu