Nieuwe zonneparken en bouw van kleine windmolens in Oldambt? Gemeente heeft alle voorwaarden gebundeld in beleidsdocument

Foto: ANP Foto: Sem van der Wal

Het college van de gemeente Oldambt heeft ingestemd met het Programma zon en wind. Dat betekent dat het document binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de raadsleden instemmen met het programma, heeft de gemeente een beleid waarmee het aanvragen voor het aanleggen van zonneparken en kleine windmolens kan beoordelen..
Lees meer over
Oldambt

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben mee mogen praten over wat er in het programma zou moeten staan. ‘Allereerst hebben we gesprekken gevoerd met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende belangenorganisaties. Daarna hebben we inwoners gevraagd om met ons mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Dat kon zowel online als op papier’, legt wethouder Jurrie Nieboer uit.