Nieuwe zonneparken en bouw van kleine windmolens in Oldambt? Gemeente heeft alle voorwaarden gebundeld in beleidsdocument

Foto: ANP Foto: Sem van der Wal

Het college van de gemeente Oldambt heeft ingestemd met het Programma zon en wind. Dat betekent dat het document binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de raadsleden instemmen met het programma, heeft de gemeente een beleid waarmee het aanvragen voor het aanleggen van zonneparken en kleine windmolens kan beoordelen..
Lees meer over
Oldambt

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben mee mogen praten over wat er in het programma zou moeten staan. ‘Allereerst hebben we gesprekken gevoerd met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende belangenorganisaties. Daarna hebben we inwoners gevraagd om met ons mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Dat kon zowel online als op papier’, legt wethouder Jurrie Nieboer uit.

De uitkomsten van de gesprekken en de vragenlijst heeft de gemeente Oldambt vervolgens meegenomen in een eerste opzet van het Programma zon en wind. Daar konden mensen op reageren en ook die reacties en ideeën zijn verwerkt in het beleidsdocument. Het Programma zon en wind biedt ruimte voor 100 hectare aan zonneparken tot het jaar 2030. Nieboer: ‘Omdat we ons mooie open landschap zo weinig mogelijk willen aantasten, zien we liever zonneparken dan windmolens.’

Voorwaarden

De gemeente staat alleen kleine windmolens op boerenerven toe. In het programma staan alle voorwaarden waaraan een toekomstig zonnepark of kleine windmolen moet voldoen. Nieboer: ‘Voor zonneparken geldt bijvoorbeeld dat een kwart van het terrein groen moet worden ingericht. Daarnaast moeten initiatiefnemers een draagvlakonderzoek uitvoeren onder de omwonenden. En om de omwonenden mee te laten profiteren van het zonnepark, moet minimaal de helft van de winst terugvloeien naar de omgeving.’

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nieuws

Meest gelezen

menu