Oldambt verlengt project 'Aanpak slechte panden’ en hoopt nog 10 slechte woningen te kunnen slopen

Foto: Shutterstock

Het project is al sinds eind 2019 afgelopen. Maar het gereserveerde geld is nog niet op. Daarom, en omdat er nog steeds woningen in aanmerking komen voor sloop, hebben de gemeente Oldambt en de provincie Groningen besloten het project ‘Aanpak slechte panden’ te verlengen tot eind 2021.

Het project werd in 2016 gestart omdat particuliere woningen er soms zo slecht aan toe zijn dat ze een negatief effect hebben op hun omgeving. Dergelijke slechte woningen worden gesloopt.

De provincie Groningen en de gemeente Oldambt stelden elk 100.000 euro beschikbaar voor het project. ‘Inmiddels hebben we de helft van het budget opgemaakt voor de sloop van tien woningen in onze gemeente’, licht wethouder Gert Engelkens in een persbericht toe.

‘Het gaat hierbij om huizen die zijn gebouwd voor 1970 en met een WOZ-waarde die lager is dan 75.000 euro. We hopen dat we met de rest van het geld nog eens tien slechte woningen kunnen slopen. Ook de voor de aankoop van slechte woningen is geld beschikbaar. Dit geld komt uit het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).’

Verbeteren van de woningvoorraad

Doel van het project is de woningvoorraad in Oldambt te verbeteren. Engelkens: ‘We willen de slechte woningen uit de woningvoorraad halen en daarmee zorgen voor een betere uitstraling in de omgeving.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu