Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen investeren in de relatie van het ziekenhuis met inwoners regio

De entree van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Foto: OZG

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en Zorgbelang Groningen gaan samen projecten ontwikkelen op het gebied van onder meer eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen en preventie. De hierover gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant, dat is afgesloten voor een periode van vier jaar.
Lees meer over
Oldambt

De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten moet bijdragen aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En daarmee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost-Groningen.