Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen investeren in de relatie van het ziekenhuis met inwoners regio

De entree van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Foto: OZG

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en Zorgbelang Groningen gaan samen projecten ontwikkelen op het gebied van onder meer eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen en preventie. De hierover gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant, dat is afgesloten voor een periode van vier jaar.

De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten moet bijdragen aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En daarmee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost-Groningen.

‘Wij vinden het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van inwoners in Noord- en Oost-Groningen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder, worden vertaald naar een concreet zorgaanbod van het ziekenhuis’, licht bestuursvoorzitter Hennie Sanders van het Ommelander Ziekenhuis in een persbericht toe.

‘Samen met Zorgbelang Groningen doen we projecten om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.’

Inwoners betrekken bij belangrijke keuzes over zorg

Zorgbelang Groningen beschikt over jarenlange ervaring met het bij belangrijke keuzes betrekken van ‘de mensen om wie het gaat’.

‘Het is nodig om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes over veranderingen in de zorg, zoals in het recente verleden de verhuizing van het ziekenhuis’, stelt directeur-bestuurder Edwin Klok van Zorgbelang Groningen.

‘Door hen te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de (toekomstige) patiënten van het ziekenhuis. Dit maakt zorg effectiever én efficiënter.’

Verplaatsing van zorg van ziekenhuis naar huisarts

eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen, een gastvrij ziekenhuis, preventie, vitaliteit en Positieve Gezondheid zijn thema’s die aan bod zouden kunnen komen.

Maar ook een onderwerp de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts en/ of verpleeghuis en thuiszorg is genoemd.

Edwin Klok: ‘We gaan gezamenlijk kijken met welke projecten we – zodra het mogelijk is – gaan starten.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu