Voormalig Kunstenaarskoor uit Oostwold zoekt versterking. 'Ontzettend blij dat we weer mogen'

Lastig om de leden in de coronaperiode enthousiast te houden. Foto: Pixabay

Het voormalig Kunstenaarskoor, dat onder leiding staat van dirigente Ellen Klopstra, hervat op woensdag 8 september de repetities in het bijgebouw van de kerk in Oostwold aan de plaatselijke Goldhoorn 8. „We zijn ontzettend blij dat we weer mogen”, zegt Nicolet Palar. „Om de koorstukken optimaal te kunnen uitvoeren, is er echter wel versterking nodig.”

Een aantal leden heeft om uiteenlopende redenen besloten te stoppen, zodat er nu nog zestien zangers over zijn. „En twintig leden is toch wel het minimale aantal”, legt Palar uit. „Niet alleen wat betreft de financiën, maar ook op creatief vlak. Voor bijvoorbeeld vierstemmige stukken heb je van alle beschikbare stemmen vijf nodig. Alten zijn er voldoende, maar dat geldt niet voor bassen, tenoren en sopranen.”

Draad weer opgepakt

In de coronaperiode is het lastig om de leden enthousiast te houden. „Vorig jaar zijn we net zo lang doorgegaan tot dit werd verboden, waarna we een tijdje niet hebben gerepeteerd. Vervolgens hebben we de draad weer opgepakt toen de coronabesmettingen daalden, en het weer mocht. September vorig jaar, bij de tweede coronagolf, moesten we - net als andere verenigingen en dergelijke - echter weer stoppen.”

De leden toonden zich coulant. „Ondanks het feit dat we niet konden zingen, hebben de koorleden de contributie - aanvankelijk de gehele som, later de helft - wel gewoon betaald. Vandaar ook dat we onze dirigente Ellen Klopstra door konden betalen.”

Niet gekozen voor zoommeetings

Het koor heeft er niet voor gekozen om bijvoorbeeld zoommeetings te houden om contact met elkaar te houden. „Nee, klopt. Dit heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk een kleine groep zijn. Een aantal leden komt mekaar ook buiten de repetities en optredens tegen, bij het sporten bijvoorbeeld.”

Toch was de opluchting groot, tijdens de eerste fysieke bijeenkomst, anderhalve maand geleden. „We hebben toen gezamenlijk koffie gedronken en bijgepraat, uiteraard met inachtneming van de coronaregels.”

Avventura Musicale

Palar is overigens ook lid van Avventura Musicale uit Winschoten, een koor dat eveneens onder leiding staat van Klopstra. „Voor Avventura Musicale geldt eigenlijk hetzelfde. In de periode dat dat koor niet mocht zingen, hebben we elkaar vier keer ontmoet, twee keer in de buitenlucht en twee keer binnen.”

Contact

Het voormalige Kunstenaarskoor brengt onder meer klassieke liederen van Brahms, Mozart, Gabriel Fauré, Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams, maar ook oudere werken van bijvoorbeeld Palestrina, John Dowland, Josquin du Pré. Wie het leuk lijkt om bij het koor te gaan zingen, kan contact opnemen met Nicolet Palar, via 06-15890488. Ook kan een kijkje worden genomen tijdens de eerste repetitie op woensdag 8 september in Oostwold.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu