Op zoek naar goede herbestemming Winschoter ziekenhuis

VVD-wethouder Erich Wünker in Oldambt. Foto: Archief DvhN

De gemeente Oldambt laat een projectontwikkelaar ideeën verzamelen voor een herbestemming van het Lucas Ziekenhuis in Winschoten.

Dat zegt wethouder Erich Wünker (VVD).

,,De projectontwikkelaar, door ons ingehuurd, is momenteel al druk met dat verzamelen bezig’’, laat hij weten. ,,Niet alleen trouwens met ideeën voor het lege ziekenhuis, maar ook voor het terrein eromheen.’’

Het Lucas Ziekenhuis, dat nabij het stadscentrum staat, kwam in 2018 leeg te staan. Dit omdat toen het nieuwe hospitaal in Scheemda in gebruik werd genomen.

Verpaupering

Het Lucas werd het eigendom van Outlet Groningen BV, dat van het pand een outletcentrum wilde maken. Dat voornemen strandde echter en dus bleef het pand leegstaan en sloeg de verpaupering langzaam maar zeker toe.

Omwonenden en de gemeentebestuurders zagen dat met lede ogen aan. De laatsten met name ook omdat het ziekenhuisterrein op zo’n gevoelige plek ligt, tegen de binnenstad aan. Om verdere verpaupering te voorkomen, kocht de gemeente daarom eerder dit jaar het lege pand en het terrein.

,,We hebben toen laten weten dat we een herontwikkelingsplan voor die zo cruciale locatie willen maken en daar hebben we de projectontwikkelaar voor ingehuurd’’, zegt Wünker. ,,Allerlei belanghebbenden kunnen bij hem plannen indienen voor een nieuwe bestemming, een aantal heeft dat ook al gedaan. Bij die belanghebbenden kun je denken aan ondernemers in de stad of andere projectontwikkelaars. Maar ook ‘gewone’ burgers kunnen plannen indienen.’’

Gemeenteraad

De projectontwikkelaar weegt al die plannen af, maakt een keuze en legt voor december van dit jaar een herontwikkelingsvoorstel bij de gemeente op tafel. ,,We informeren de gemeenteraad daarover en dan besluiten we wat we met het Lucas en het omringende terrein willen. Waarbij ook sloop van het gebouw aan de orde kan komen. Het gaat erom dat die locatie de aantrekkelijkheid van Winschoten versterkt.’’

Waarbij de gemeente dan wel blijft aanhikken tegen de tegenover het ziekenhuisterrein liggende locatie Blaauw. Die plek, waar ooit een garagebedrijf stond, ligt er al jaren zwaar verpauperd bij. ,,Dat doen ons ook pijn, maar we zijn geen eigenaar van dat terrein en hebben er dus niet de invloed op zoals we die wel hebben op het ziekenhuisterrein.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu