Sander Veld uit Winschoten in ledenraad amateurvoetbal van de KNVB

Foto: ANP

Sander Veld uit Winschoten maakt sinds donderdag deel uit van de ledenraad amateurvoetbal van de KNVB. De 42-jarige Veld, lid van BATO, is door de stemgerechtigde verenigingen en leden (tussentijds) gekozen.

De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit dertig vertegenwoordigers van het amateurvoetbal. Hij zorgt ervoor dat de sectie amateurvoetbal van de KNVB dichtbij de verenigingen en leden staat. De raad is, samen met directeur-bestuurder Jan Dirk van der Zee en de raad van toezicht, verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Ledenraadsleden onderhouden contact met verenigingen in de eigen kieskring om daar het KNVB-beleid toe te lichten en (lokale) trends en ontwikkelingen in het amateurvoetbal te signaleren.

De ledenraad is gekozen voor de periode tot en met de bondsvergadering in december 2022.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu