SchuldHulpMaatje Oldambt wil met posteractie nog meer mensen met geldzorgen bereiken ('Dat één op de drie mensen in jouw straat financiële problemen heeft is toch wel zorgwekkend')

Niet alleen minderbedeelde mensen kloppen bij SchuldHulpMaatje aan. Foto: Eigen foto

„Als je iemand op straat tegenkomt en vraagt hoe het er mee gaat, is het antwoord vaak ‘goed’, maar dit is natuurlijk is veel gevallen niet zo”, zegt Harald Rotgers, bestuurslid van Stichting SchuldHulpMaatje Oldambt. Sterker nog, bij een derde deel van de inwoners van de gemeente gaat het helemaal niet goed, met name op financieel vlak. Ze kampen met schulden of kunnen de eindjes amper aan elkaar knopen. Met een posteractie wil SchuldHulpMaatje Oldambt deze groep proberen te bereiken.

„Dat één op de drie mensen in jouw straat financiële problemen heeft is toch wel zorgwekkend”, zegt Rotgers, „vaak schamen mensen zich zo voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken of ze weten niet eens dat die hulp er is. Een mens heeft bovendien de neiging zijn problemen voor zichzelf te houden. Ze denken ook vaak dat ze de enigen zijn, die het moeilijk hebben, maar dit is beslist niet zo.”

Op dit moment zijn er 35 zogenoemde Maatjes, opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt, die kunnen helpen om de problemen op te lossen.

110 tot 120 inwoners

SchuldHulpMaatje Oldambt, dat is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en samenwerkt met kerken, de gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur, heeft tot nu toe tussen de 110 en 120 inwoners van de gemeente uit de financiële ellende getrokken en weer een meer zorgeloze toekomst geboden.

De redenen dat mensen in financiële problemen komen zijn zeer divers. „Mensen die bij ons aankloppen hebben soms hun baan verloren en kunnen daardoor de hypotheek of de huur niet meer opbrengen, maar ook kunnen ze in de problemen zijn geraakt door psychische problemen en door een combinatie van factoren. Stress door mogelijk verlies van de baan leidt tot slaaptekort, wat weer leidt tot psychische en lichamelijke klachten.”

Als er meerdere problemen een rol - bijvoorbeeld de genoemde psychische klachten - spelen worden ook andere instanties ingeschakeld.

Generatiearmoede in Oost-Groningen

„Daarnaast komt zogenoemde generatiearmoede in Oost-Groningen veel voor. Opa en oma kwamen uit een arm gezin, vader en moeder en vervolgens gaat het met de kinderen niet veel beter. Het opleidingsniveau is ook doorgaans niet hoog. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg wordt gesteld.”

Rotgers ziet gelukkig ook dat niet alle jongeren uit gezinnen die het niet breed hebben zich bij de situatie willen neerleggen. „Zij dreigen dezelfde kant op te gaan als hun ouders, maar weigeren zich daar bij neer te leggen. Voor deze groep is er een speciale SchulpHulpMaatje jong, die de problemen herkent en hulp biedt.”

Het is overigens niet zo dat alleen minderbedeelde mensen aankloppen bij SchuldHulpMaatje Oldambt. „Zeker niet, ook mensen die in een mooi huis wonen, met een fraaie auto voor de deur, kunnen in de financiële problemen komen. De verleiding om bijvoorbeeld een lening af te sluiten of meer te kopen dan de bankrekening toelaat, is niet aan één specifieke groep voorbehouden. Vaak is het zaak om juist die verleidingen het hoofd te bieden. Denk aan het niet aanschaffen van de nieuwste iPhone, de nieuwste sneakers, een nieuwe grote auto, omdat de buurman ook net een nieuwe middenklasser heeft gekocht.”

Als iemand bij SchuldHulpMaatje Oldambt aanklopt wordt eerst de situatie in kaart gebracht en met de cliënt gekeken wat hij wil. Dit gebeurt door de coördinator. Vervolgens wordt een geschikt Maatje aan de hulpvrager gekoppeld. „Er moet namelijk vertrouwen onderling zijn. Daarna wordt een stappenplan gemaakt om de problemen op te lossen. Dit kan de bewuste persoon, aan de hand van de handreikingen zelf doen of gezamenlijk met het Maatje. Als de problemen zijn opgelost, houdt de begeleiding niet op, om te voorkomen dat de cliënt later weer afglijdt.”

Posters

De posters hangen inmiddels in kerken en supermarkten en bij huisartsen. Ook is het de bedoeling dat ze op andere plekken komen te hangen, van zorglocaties, sportkantines en scholen, tot clubhuizen, dorpshuizen, horeca en de kantine op het werk. Posters kunnen gratis worden aangevraagd via info@shmoldambt.nl of telefoon: 06-15377069. Ze worden dan zo snel mogelijk bezorgd. Daarnaast is de poster te downloaden en te printen via www.shmoldambt.nl/poster/ .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt
menu