Winschoter VOC-held Wiebe Hayes verdient boek (Maar pas bij inschrijving van 150 personen gaat de drukker aan de slag)

Tekening van Wiebe Hayes. Foto: Stichting Wiebe Hayes

De beide broers Koos en Johan Mulder van de Stichting Wiebe Hayes bekommeren zich al meer dan twee decennia over het erfgoed van hun held van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Alle gegevens en wetenswaardigheden die ze in die lange periode over Wiebe Hayes boven water hebben weten te krijgen, roepen om een boek in welke vorm dan ook.
Lees meer over
Oldambt

Inmiddels is Uitgeverij Profiel uit Bedum bereid gevonden een publicatie onder redactie van de broers Mulder en Harry Bakker aan Wiebe Hayes te wijden. Er gold echter wel een restrictie. Pas bij inschrijving van 150 personen zou de drukker aan de slag gaan met het daadwerkelijk uitgegeven van het boek. De teller staat momenteel op 90, dus minimaal 60 geïnteresseerden moeten nog geworven worden alvorens de uitgave een feit wordt.

De geschiedenis van Wiebe Hayes