Wonen, verblijven en groen belangrijk in centrumplan voor Winschoten

De gemeente Oldambt werkt aan de toekomst van het centrum van Winschoren. Foto: Hilvert Huizing

De gemeente Oldambt werkt aan de toekomst van het centrum van Winschoren. Doel is het stadshart levendig en toekomstbestendig te maken. Wonen, verblijven en groen zijn daarbij belangrijke pijlers. Deze ambities komen in het Ambitiedocument Centrum Oldambt waarin een actieagenda voor de komende 10 jaar wordt gemaakt, maar ook vooruitkijken naar de periode na 2030.
Lees meer over
Oldambt

Werken aan het ambitiedocument wordt gedaan met alle partijen die zich betrokken voelen bij de centrumontwikkeling van Oldambt. Daarom worden de ambities en ideeën voorgelegd de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen via een brede peiling.

Mensen kunnen op drie manieren deelnemen:

- Via de Stem van Oldambt kunnen mensen meepraten over de voorstellen. Zij kunnen hier deelnemen aan een openbare discussie.

- Via de digitale vragenlijst over het ambitiedocument kunnen mensen anoniem hun mening geven over de ideeën die daarin staan. Dit zijn op hoofdlijnen dezelfde vragen als bij de Stem van Oldambt, maar de reacties van anderen zijn hier niet te zien.

- Op papier via de vragenlijst in het Streekblad van 4 mei. De ingevulde vragenlijst kan worden ingeleverd op het gemeentehuis tot en met 13 mei.

Na de zomer wordt het ambitiedocument met alle reacties voorgelegd aan het nieuwe college en de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Zaken die aan de orde komen

Zaken die aan de orde komen zijn onder andere het idee om historische panden in de Langestraat te herstellen, groen toe te voegen, gevels mooi te maken, winkels te behouden en meer wonen boven winkels mogelijk te maken; de zogenoemde driften tussen de Langestraat en De Venne aantrekkelijker te maken met extra groen, zitplaatsen en woningen boven winkels; het idee om alleen het oudste deel van het St. Lucas-ziekenhuis te renoveren en de rest te vervangen door een park en later (mogelijk) huizen of winkels, en het centrum klimaatbestendig te maken met meer groen en meer schaduwplekken, en meer waterbergingen en watergangen.

Meer informatie

Meer informatie op www.gemeente-oldambt.nl/centrum .

Nieuws

menu