Samen met

Albert Kuiper nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Oldambt. 'Ik verwacht dat de traditionele tegenstelling coalitie-oppositie grotendeels verdwijnt'

Albert Kuiper, de nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt. Fotografie Brigitte Ruijtenbeek

Albert Kuiper is na de beëdiging van Ger Klein als wethouder van de gemeente Oldambt door de fractie van Gemeentebelangen Oldambt gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De 52-jarige jurist, in het dagelijks leven beleidsadviseur in de gemeente Westerwolde, wil zich onder meer gaan richten op een andere manier van samenwerken in de raad.
Lees meer over
Streekblad

Volgens Kuiper biedt het coalitieakkoord daarvoor volop de ruimte. ,,Er zijn bijvoorbeeld veel kwesties waarover geen bindende coalitieafspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat het college met alle raadsfracties de dialoog moet aangaan en tot wisselende meerderheden moet zien te komen. Ik verwacht dat daardoor de traditionele tegenstelling coalitie-oppositie grotendeels verdwijnt. En omdat het coalitieakkoord op legio onderwerpen nog nader moet worden uitgewerkt, biedt dit een mooie kans om niet alleen raadsfracties maar vooral ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij die uitwerking te betrekken.”

Sterkere rol gemeenteraad

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Streekblad

Nieuws

menu