Samen met

Reizende expositie van het middeleeuwse klooster Goldhoorn en 13 andere kloosters van de Johannieterorde te zien in Stefanuskerk in Finsterwolde

Reconstructietekening van het klooster in Oosterwierum (afgebrand 1586). Foto: CHC Oldambt

De Stefanuskerk in Finsterwolde vormt van maandag 27 juni tot en met zondag 24 juli het decor voor de reizende de expositie Johannieters aan de Noordzeekust. Speciaal voor deze tentoonstelling is de kerk aan de C.G. Wiegersweg 1 alle dagen geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.
Lees meer over
Streekblad

De tentoonstelling vertelt het verhaal van het middeleeuwse klooster Goldhoorn en 13 andere kloosters van de Johannieterorde in de kuststreek van Nederland en Duitsland. De expositie (in het Nederlands en Duits) startte in september 2020 in het Duitse Jemgum en blijft steeds een maand op een van de 14 plaatsen in Oost-Friesland en Groningen waar ooit een Johannieter ‘commanderij’ gestaan heeft.

Belangrijke rol in onder meer landbouw en waterbeheer

De Johannieterkloosters langs de Noordzeekust hadden een belangrijke rol in onder meer landbouw en waterbeheer. Opmerkelijk is dat veel kloosters in dit gebied waarschijnlijk zowel mannelijke als vrouwelijke kloosterlingen telden. Zij stamden meestal uit gegoede kringen. Daarnaast trokken de kloosters ook ‘leken’ aan die op zoek waren naar bestaanszekerheid en werk op het land verrichten.

Op de expositie zijn onder meer bodemvondsten te zien van het perceel waar klooster Goldhoorn heeft gestaan. Daarnaast zijn archeologische vondsten van het Archeologisch Depot in Nuis te zien die in het gebied gevonden zijn.

Hospitaalorde

De Johannieterorde ontstond rond 1050 in Jeruzalem uit een pelgrimshospitaal dat aan Johannes de Doper was gewijd. Het was de periode van de kruistochten. Europese christelijke riddermilities reisden naar Palestina om de heilige stad Jeruzalem op de Arabische moslims te veroveren.

De Johannieters ontleenden de ziekenzorg deels aan de Arabische cultuur, waarin de medische zorg destijds op een hoger plan stond. Vanuit Jeruzalem groeide een wijdvertakte organisatie door geheel Europa die zich met name in de steden richtte op de verzorging van pelgrims en zieken. Ook ontstond er een militaire tak van ridderordes.

In het gebied langs de Noordzeekust ontstonden echter nauwelijks ridderordes, maar vooral kloosterordes. Dit wordt vooral verklaard uit het moerassige karakter van deze streek. In Nederland bestaan nog steeds aan de Johannieters verbonden zorginstellingen; deze zijn inmiddels protestants-christelijk georiënteerd.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.chcoldambt.nl .

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Streekblad

Nieuws

Meest gelezen

menu