Werkgroep Pekela geeft gas! informeert belangstellenden zowel fysiek als digitaal over plan voor aardgasvrije wijk

Een warmtepomp. Foto: Pixabay

De werkgroep Pekela geeft gas! houdt een fysieke én een digitale informatiebijeenkomst over haar ambitie een hele wijk aardgasvrij te maken.
Lees meer over
Pekela

Het project Pekela geeft gas! heeft als doel om Boven Pekela en Doorsnee, tot aan de Ommelanderklap, aardgasvrij te maken. Het gasverbruik wordt teruggebracht door hybride warmtepompen te installeren. De daarvoor benodigde (extra) elektriciteit wordt geleverd door twaalf zonnepanelen.

Het aardgas dat vervolgens nog nodig is, wordt vervangen worden door groengas. Ingrediënten voor groengas - dat wordt opgewekt in een fabriek - zijn rioolslib, etensresten, varkensmest, CO2 en waterstof.

De werkgroep Pekela geeft gas! werkt samen met de gemeente Pekela en de Coöperatie Pekela Duurzaam aan de verwezenlijking van dit doel; met behulp van een rijkssubsidie.

Informatiebijeenkomst in De Riggel

In de informatiebijeenkomsten komen alle ins en outs van het project aan bod. Verder worden de betrokken partijen voorgesteld en wordt uitgelegd hoe mensen kunnen meedoen.

De fysieke bijeenkomst is dinsdag 22 september in De Riggel in Boven Pekela. De digitale bijeenkomst staat donderdag 24 september op het programma. Beide bijeenkomst beginnen om 19.30 uur. Aanmelden is, in beide gevallen, een must: info@pekelageeftgas.nl .

Nieuws

Meest gelezen

menu