Alfa-college speelt in op vraag regionaal bedrijfsleven en start in Groningen met opleiding technische informatica

Foto: Eigen foto

Het Alfa-college start in september 2021 in Groningen met de nieuwe opleiding technische informatica. Studenten maken bij deze opleiding kennis met onder meer robotica, programmable logic controller (PLC) en augmented reality.

Het Alfa-college stelt met deze bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg) in te spelen op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven naar technisch geschoold personeel binnen de vierde industriële revolutie ( Industrie 4.0 ). Deze vierde industriële revolutie kenmerkt zich door de invoering van onder andere volledig computergestuurde productiesystemen, robots en 3D printing.

Een technisch informaticus is de verbindende factor tussen mens, machine en ict en houdt zich niet alleen bezig met hoe technische systemen werken, maar ook met het integreren van deze systemen in een groter geheel.

Deze bol-opleiding, niveau 4, duurt vier jaar. De student bepaalt zelf in welke technische toepassingen hij of zij zich gaat specialiseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu